HISTORIE  SPOLKU  STOJMÍR

 

 

1862 -        založen pěvecký spolek Stojmír, 40 členů, sbormistr pan řídící  Jan Karban

1866 -        svěcení spolkového praporu (na jeho výzdobě se podílela také paní Amálie    

                  Karásková- vyšila lyru, choť učitele J.Förstra z Osenice a teta skladatele      

                  J.B.Förstra) , slavnostní řeč pronesla pozdější slavná herečka Otylie Sklenářová-

                  Malá (jako žačka chodila několik let do bousovské školy)                              

16.-17.5.

1868 -        20 členů Stojmíra se se spolkovým praporem zúčastnilo slavnostního položení          

                  základního kamene k Národnímu divadlu                

1938-45 -  sbormistem byl pan řídící Severa a po něm jeho syn Jaromír

1952-65 -  nezpívalo se

1966 -       činnost byla obnovena, sbormistrem byl Gustav Novotný

2001 -       po krátké několikaleté pauze bylo zaregistrováno sdružení STOJMÍR, ustavující         

                  valná hromada se konala 20. září 2001, 9 členů                             

-                STOJMÍR  se spojil se zbytkem pěveckého sboru Bendl ze Sobotky, sbormistr-      

Pavel Hučík, hudební doprovod –Petra Matoušková

2006 (září) – sbormistrem se stává Mgr. Jan Jiterský, zpívajících členů je cca 24

 

Od svého zaregistrování se spolek STOJMÍR podílí na organizování různých koncertů

a zájezdů do divadel..