Informace MěÚ pro občany

Distribuce pytlů na tříděný odpad

Pytle na tříděný odpad obdržíte v Prodejně tabáku  pí. Kynčlové, v Průmyslové prodejně a na Městském úřadu Dolní Bousov kancelář č. 6

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 05. 02. 2014 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Provoz Městského úřadu o Vánocích

Městský úřad Dolní Bousov oznamuje, že úřad bude uzavřen od 20. 12. 2013 do 2. 1. 2014. Pokladny MěÚ budou přijímat hotovostní platby do čtvrtku 19. 12. 2013 do 15:00 hodin.

Pavel Kula, tajemník MěÚ

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 12. 12. 2013 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Zimní provozní doba na Sběrném dvoře Dolní Bousov!

V období od 1. prosince 2013 do 28. února 2014 bude sběrný dvůr s kompostárnou otevřen

ve čtvrtek od 10 hodin do 18 hodin

v sobotu od 8 hodin do 12 hodin

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 28. 11. 2013 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Informace Okresní správy sociálního zabezpečení Mladá Boleslav

OSSZ Mladá Boleslav informuje:

od 1.1.2014 budou všichni zaměstnavatelé povinni podávat předepsané tiskopisy elektronicky. Tato povinnost se týká všech zaměstnavatelů, tedy každého, kdo zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance.

Povinné e-podávání se bude týkat již těch předepsaných tiskopisů, kde lhůta k jejich řádnému podání započne po 31. 12. 2013, tedy např. Přehled o výši pojistného za měsíc prosinec 2013.

Bližší informace k e-Podání naleznete na www.cssz.cz. Informace k elektronickému podávání poskytuje svým klientům každý pracovní den OSSZ Mladá Boleslav (kancelář č. 205), tel. 326 792 186, 326 792 174.

 

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 06. 11. 2013 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Výsledky voleb


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013 - podrobné výsledky hlasování v Dolním Bousově k nahlednutí zde. Případně na webu: www.volby.cz.

Informační e-mail Autor: Starosta města | Vydáno dne 05. 11. 2013

Informace MěÚ pro občany

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Městský úřad Dolní Bousov

nám.TGM 1 294 04 Dolní Bousov tel.326396257 fax 326 396301 e-mail:tajemnik@dolni-bousov.cz


Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Starosta města Dolní Bousov, ve smyslu § 15 zák. č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

oznamuje:

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 25. října 2013 v době od 14,00 do 22,00 hodin, v sobotu  26. října  2013 v době od 8,00 do 14,00 hodin v těchto volebních okrscích:

 

Okrsek č.1 - Dolní Bousov – dům s pečovatelskou službou, V Lipkách 620, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v D.Bousově  v ulicích Akátová, Brodecká, Dlouhá, Dubová, Josefské náměstí, Kaštanová, Kolonie, Kostelní, K Piváku, K Šancím, Lhotecká, Lomená, Maštálkova, Mírová, Nádražní, Na Hrázi, Na Koutě, Na Krechtech, nám. T.G.Masaryka, Na Samotě, Na Sídlišti,  Na Školništi

 

Okrsek č. 2 – Dolní Bousov – hasičská zbrojnice, Požárníků 444, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v D.Bousově v ulicích Na Tvrzi, Okružní, Palackého, Pod Rybníkem, Pod Uličkou, Požárníků, Příčná, Příhonská, Rachvalská, Spálená, Spojovací, Školní, Tovární, Úzká, V Chobotě, V Kališti, V Končinách, Vlčopolská, V Lipkách, Zahrádky, Zahradní,  Záhumní

 

Okrsek č. 3 – Horní Bousov – budova hasičské zbrojnice, Horní Bousov, 294 04  Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v Horním Bousově , Střehomi a Ošťovicích

 

Okrsek č. 4 – Bechov – Svobodín – budova bývalé školy Bechov 25, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v Bechově  a  Svobodíně

 

Okrsek č. 5 – Vlčí Pole – budova bývalé školy, Vlčí Pole 48, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt ve Vlčím Poli

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Každému voliči budou dodány hlasovací lístky 1 den před dnem voleb (lhůta zkrácena podle § 55 zákona).

Ve dnech voleb může okrsková volební komise na žádost voliče vydat za chybějící, škrtané nebo jinak označení hlasovací lístky jiné.

 

V Dolním Bousově  9. 10. 2013

                                                                                              Miroslav Boček

                                                                                              starosta města v. r.

 

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 09. 10. 2013 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

SMS InfoKanál

Vážení spoluobčané,

Věnujte pozornost následující informaci a nabídce. Město Dolní Bousov Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění ve městě. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsem zahájili provoz SMS InfoKanálu města, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). Tato nabídka platí pro všechny občany Dolního Bousova, místních části a chalupáře.

Celý článek zde...


Informační e-mail Autor: Starosta města | Vydáno dne 15. 08. 2013

Informace MěÚ pro občany

Informace pro občany


Informační e-mail Autor: Starosta města | Vydáno dne 08. 08. 2013

Informace MěÚ pro občany

Informace pro odběratele vody z Městského vodovodu

V důsledku dlouhotrvajícího teplého počasí dochází k abnormální spotřebě vody odebírané z městského vodovodu.

V současných dnech již odběr dosahuje maximální povolený limit čerpání vody z podzemního vrtu - 10 litrů za vteřinu.

Žádáme proto všechny odběratele vody, aby omezili spotřebu vody, zejména zalévání zahrádek, trávníků, mytí automobilů a podobně.

Děkujeme za pochopení

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 29. 07. 2013 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Upozornění

Dnes 22.7. a zítra 23.7. může docházet z důvodů odkalování k poklesu tlaku vody.

Informační e-mail Autor: admin | Vydáno dne 22. 07. 2013

Informace MěÚ pro občany

Odstávka vody !

 
Z důvodů oprav nepoteče ve středu 24.7.2013 voda,
v době od 8 - 16 hodin.
Děkujeme za pochopení.
 

Informační e-mail Autor: admin | Vydáno dne 18. 07. 2013

Informace MěÚ pro občany

Posilovací stroje za budovou DPS

Vážení občané,
 
Několik informací k vymezenému prostoru za budou Domu s pečovatelskou službou. Město Dolní Bousov využilo nabídku Nadace správného životního stylu, která ve spolupráci s firmou COLMEX nabízí posilovací stroje pro všechny generace. Stroje jsou vandaluvzdorné a robustního provedení. V tomto avizovaném místě vznikl prostor se čtyřmi posilovacími stroji. Prvky jsou víceúčelové. Na jednotlivých posilovacích prvcích může cvičit i několik cvičenců najednou (1-3), podle druhu posilovacího stroje. Vzniká zde prosto neboli venkovní posilovna pro aktivní i pasivní sportovní činnost. Doufám, že stroje budou plně využívány napříč všemi generacemi a že zde vznikne další sportovní koutek, který přispěje k utužení zdraví našich občanů. Celkové náklady na pořízení strojů činí 97980,-- Kč s DPH. Získaná dotace činí 67708,-- Kč.
Miroslav Boček
starosta města
 
 

Informační e-mail Autor: Starosta města | Vydáno dne 18. 07. 2013

Informace MěÚ pro občany

KOMPOSTÁRNA V DOLNÍM BOUSOVĚ OTEVŘENA !

Vážení občané,

v úterý 04. 06. 2013 byl v Dolním Bousově zahájen provoz nové kompostárny. Město Dolní Bousov, jakožto provozovatel, považuje za důležité seznámit občany města a místních částí se základními informacemi o chodu kompostárny.

podrobné informace naleznete zde


Informační e-mail Autor: Starosta města | Vydáno dne 11. 06. 2013

Informace MěÚ pro občany

Vyhlášení nouzového stavu

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

  

ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

 ze dne 2. června 2013

v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 

vyhlašuje

pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královehradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy

 

 NOUZOVÝ STAV

 

na dobu od 21:00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání         

 

I.

 

Pro řešení vzniklé krizové situace vláda České republiky nařizuje tato krizová opatření

 
a)      evakuaci osob a majetku z vymezeného území,
b)      zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území,
c)      ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky,
d)     bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace,
e) nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k provádění krizových opatření,
f)       regulační opatření k zabezpečení dodávek výrobků, prací nebo služeb,
g)      regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy,
h)      nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,
i)        nařídit přednostní zásobování
1. dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení,
2. ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek integrovaného záchranného systému, pokud se podílejí na plnění krizových opatření,
3. prvku kritické infrastruktury, a to v nezbytném rozsahu,
j)        zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče), kterými se rozumí dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, důchodového zabezpečení, státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče, a o jejich výplatě.
 

Povinnosti uvedené v písmeni c) lze uložit pouze tehdy, pokud nelze tyto činnosti a věci zajistit smluvně, subjekt plnění klade zjevně finančně a časově nevýhodné podmínky nebo plnění odmítne a přitom hrozí nebezpečí z prodlení.

II.

 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se na území, pro která je nouzový stav vyhlášen, na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu se omezují

 

a)      právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,
b)      vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku, pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada,
c)      svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,
d)     právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,
e)      právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění,
f)       právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných a likvidačních prací.
  

III.

 

Pro řešení nouzového stavu je aktivován Ústřední krizový štáb.

 

Koordinací řešení krizové situace je pověřen ministr vnitra.

  

IV.

 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 2. června 2013 od 21.00 hodin a jeho platnost končí dnem odvolání.

 

RNDr. Petr Nečas, v.r.

předseda vlády

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 03. 06. 2013 | celý článek

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Letecké - 29
letecké fotografie města
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl