Informace MěÚ pro občany

Vzpomínka u hrobů padlých

Městský úřad Dolní Bousov zve občany na pietní vzpomínku u hrobů padlých,  která proběhne na dolnobousovském  hřbitově v rámci oslav Dne vítězství v pondělí 7. května 2012 od 18 hodin.

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 04. 05. 2012 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Sběr velkoobjemového odpadu

Sběr proběhne v sobotu 12. května 2012 ambulantním způsobem.

Dolní Bousov - kontejner o objemu 30 m3 bude přistaven na parkovišti v ulici zahradní v době od 7 do 12 hodin. V této době mohou občané odpad odložit do kontejneru. V zájmu co nejlepšího využití kapacoty kontejneru budou nakládku řídit pracovníci MěÚ

Místní části - kontejner o objemu 30mprovede ambulantní sběr podle následujícího rozpisu:

Střehom             7:30 - 7:50

Ošťovice            8:00 - 8:20

Horní Bousov     8:30 - 9:00

Bechov                9:15 - 9:50

Svobodín           10:00 - 10:30

Vlčí Pole            10:45 - 11:15 

Sběrná místa jsou shodná s místy sběru nebezpečných odpadů, pouze v Horním Bousově bude kontejner přistaven u hasičské zbrojnice

Do kontejnerů mohou být odkládány odpady, které se svým objemem nevejdou do popelnice.

Nelze odkládat nebezpečné odpady !!!

Žádáme občany, aby v zájmu plynulosti celé akce dodrželi stanovené časy a aby odpady neodkládali před příjezdem nebo po odjezdu kontejneru.

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 02. 05. 2012

Informace MěÚ pro občany

Pomoc v životní či sociální krizi

Pomoc v životní či sociální krizi nabízí občanské sdružení
JEKHETANI - LUMA, SPOLEČNÝ SVĚT.

Celý článek ke stažení zde.Informace MěÚ pro občany

Sběr nepotřebného textilu v Dolním Bousově

Městský úřad  ve spolupráci se společnostmi  INTREX-CZECH s.r.o. , DIMATEX CS  a s podporou Ministerstva životního prostředí, zajistil umístění kontejneru  na sběr nepotřebného textilu. Tento sběr bude sloužit k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu. Vytříděné  oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čistících plachetek, netkaných textilií a dalších. Část ošacení  vhodného k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Kontejner je  umístěn v ulici Požárníků (vedle ostatních kontejnerů na separovaný odpad), je bílé barvy,  opatřen nápisem textil, obsahuje návod k použití a popis toho, co do kontejneru patří a co nikoliv. Žádáme občany, aby v zájmu co nejúčelnějšího využití sebraného textilu, dodržovali pokyny uvedené na kontejneru.Informace MěÚ pro občany

Oznámení

Městský úřad oznamuje občanům, že ve dnech 19. až 21. srpna 2011 bude v Dolním Bousově kominík p. Žďánský provádět čištění a revize komínů. Připomínáme, že zájemci o tyto služby se mohou přihlásit na městském úřadu.Informace MěÚ pro občany

Informace o výměně řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010. Nenechávejte výměnu na poslední chvíli. Vyhnete se nepříjemným frontám.

Informace MěÚ pro občany

Informace k vydávání cestovních pasů

Se žádostmi je třeba se obracet na Magistrát města Mladá Boleslav. Správní poplatek za vydání cestovního pasu činí 600 Kč, u občanů od 5 do 15 let 100 Kč. Do všech typů cestovních pasů od 1.9.2006 není možné zapisovat děti.

Cestovní pasy vydané do 31.8.2006 zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Je-li v cestovním pasu zapsáno dítě (občan mladší 15 let), může cestovat s rodičem i po 1. září 2006, nejdéle však do dovršení 15 let věku dítěte.

Informace MěÚ pro občany

Třídění odpadů do pytlů

Informace ke stažení zde:

informace
  (formát: Word; velikost: 23 kB)

Informace MěÚ pro občany

Poplatky za odpady

Poplatky lze hradit ročně od 15.1. do 15.2. nebo pololetně od 15.1. do 15.2. a k 15. 8. pro daný rok. Poplatky jsou stanoveny podle velikosti nádob a frekvence jejich vývozu. Podrobnosti stanoví vyhláška č 2/2008.

Bezhotovostní platby lze provádět převodem na účet města. Potřebné údaje získáte na odboru místného hospodářství viz sekce kontakty.

Informace MěÚ pro občany

Vodní hospodářství

Platby vodného a stočného:
Platby hradit na pokladně vodního hospodářství MěÚ k 31.3. a k 30.9. Cena vodného od 1.4.2009 do 31.3.2010 činí podle cenové kalkulace 27 Kč/m3, stočného 25 Kč/m3.

Informace MěÚ pro občany

Poplatky z hrobového místa

Poplatky se hradí na pokladně MěÚ, bezhotovostně nebo složenkou v termínu podle konkrétní smlouvy o pronájmu hrobového místa. Poplatek za m2 činí ročně 50,- Kč pro Dolní Bousov a 32,- Kč pro Bechov a Vlčí Pole.

Další poplatky jsou řešeny obecně závaznou vyhláškou města č. 1/1996 - viz. vyhlášky.

Informace MěÚ pro občany

Občanské průkazy

Občanské průkazy: Vyřizuje matrika města

Informace MěÚ pro občany

Sazebník úhrad nákladů dle zák.č.106/1999 Sb.

(o svobodném přístupu k informacím)

1. přímý materiál:
kopírování
A4: 2,- Kč
A3: 4,- Kč
na disketu 3,5": 25,- Kč
tisk na PC: A4 4 ,-Kč

2. přímé mzdy - odborný zaměstnanec za 1 hod. práce 160,- Kč, minimální účtovaná doba 1/4 hodiny - 40,- Kč

3. ostatní přímé náklady
práce s PC - výstup ze souboru 5,- Kč/min, výstup z internetu 5,- Kč/min
- telefonní spojení - dle platných tarifů; poštovné - dle platných tarifů; náklady na dopravu - vlastní 6,- Kč/km, ostatní - dle tarifů.

Informace MěÚ pro občany

Volné stavební pozemky

Město Dolní Bousov nabízí volné stavební pozemky v lokalitě "Kaliště" II. etapa. K pozemkům jsou přivedeny inženýrské sítě, cena 700 Kč/ m2.

Informace MěÚ pro občany

Změna čísla účtů

Městský úřad Dolní Bousov upozorňuje dodavatele a odběratele, že bylo ukončeno užívání předčíslí 19 a 27 před číslem účtu města Dolní Bousov. Nově proto uvádějte na fakturách, nebo provádějte platby na číslo účtu: 483197329/0800. Účet hospodářské činnosti města 20036-483197329/0800 zůstává v platnosti.

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Historické - 108
Historické
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl