Informace MěÚ pro občany

Oznámení

Městský úřad oznamuje občanům, že ve dnech 19. až 21. srpna 2011 bude v Dolním Bousově kominík p. Žďánský provádět čištění a revize komínů. Připomínáme, že zájemci o tyto služby se mohou přihlásit na městském úřadu.Informace MěÚ pro občany

Informace o výměně řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010. Nenechávejte výměnu na poslední chvíli. Vyhnete se nepříjemným frontám.

Informace MěÚ pro občany

Informace k vydávání cestovních pasů

Se žádostmi je třeba se obracet na Magistrát města Mladá Boleslav. Správní poplatek za vydání cestovního pasu činí 600 Kč, u občanů od 5 do 15 let 100 Kč. Do všech typů cestovních pasů od 1.9.2006 není možné zapisovat děti.

Cestovní pasy vydané do 31.8.2006 zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Je-li v cestovním pasu zapsáno dítě (občan mladší 15 let), může cestovat s rodičem i po 1. září 2006, nejdéle však do dovršení 15 let věku dítěte.

Informace MěÚ pro občany

Třídění odpadů do pytlů

Informace ke stažení zde:

informace
  (formát: Word; velikost: 23 kB)

Informace MěÚ pro občany

Poplatky za odpady

Poplatky lze hradit ročně od 15.1. do 15.2. nebo pololetně od 15.1. do 15.2. a k 15. 8. pro daný rok. Poplatky jsou stanoveny podle velikosti nádob a frekvence jejich vývozu. Podrobnosti stanoví vyhláška č 2/2008.

Bezhotovostní platby lze provádět převodem na účet města. Potřebné údaje získáte na odboru místného hospodářství viz sekce kontakty.

Informace MěÚ pro občany

Vodní hospodářství

Platby vodného a stočného:
Platby hradit na pokladně vodního hospodářství MěÚ k 31.3. a k 30.9. Cena vodného od 1.4.2009 do 31.3.2010 činí podle cenové kalkulace 27 Kč/m3, stočného 25 Kč/m3.

Informace MěÚ pro občany

Poplatky z hrobového místa

Poplatky se hradí na pokladně MěÚ, bezhotovostně nebo složenkou v termínu podle konkrétní smlouvy o pronájmu hrobového místa. Poplatek za m2 činí ročně 50,- Kč pro Dolní Bousov a 32,- Kč pro Bechov a Vlčí Pole.

Další poplatky jsou řešeny obecně závaznou vyhláškou města č. 1/1996 - viz. vyhlášky.

Informace MěÚ pro občany

Občanské průkazy

Občanské průkazy: Vyřizuje matrika města

Informace MěÚ pro občany

Sazebník úhrad nákladů dle zák.č.106/1999 Sb.

(o svobodném přístupu k informacím)

1. přímý materiál:
kopírování
A4: 2,- Kč
A3: 4,- Kč
na disketu 3,5": 25,- Kč
tisk na PC: A4 4 ,-Kč

2. přímé mzdy - odborný zaměstnanec za 1 hod. práce 160,- Kč, minimální účtovaná doba 1/4 hodiny - 40,- Kč

3. ostatní přímé náklady
práce s PC - výstup ze souboru 5,- Kč/min, výstup z internetu 5,- Kč/min
- telefonní spojení - dle platných tarifů; poštovné - dle platných tarifů; náklady na dopravu - vlastní 6,- Kč/km, ostatní - dle tarifů.

Informace MěÚ pro občany

Volné stavební pozemky

Město Dolní Bousov nabízí volné stavební pozemky v lokalitě "Kaliště" II. etapa. K pozemkům jsou přivedeny inženýrské sítě, cena 700 Kč/ m2.

Informace MěÚ pro občany

Změna čísla účtů

Městský úřad Dolní Bousov upozorňuje dodavatele a odběratele, že bylo ukončeno užívání předčíslí 19 a 27 před číslem účtu města Dolní Bousov. Nově proto uvádějte na fakturách, nebo provádějte platby na číslo účtu: 483197329/0800. Účet hospodářské činnosti města 20036-483197329/0800 zůstává v platnosti.

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Letecké - 1
letecké fotografie města
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl