Informace MěÚ pro občany

Vítání občánků

Vítání občánků
Město Dolní Bousov zve všechny své nové občánky k slavnostnímu vítání, které se uskuteční dne 18.0.4.2020. Vítat se budou děti narozené v období od 01.07.2019 do 29.2.2020. Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout na matrice městského úřadu, případně ji naleznou na webových stránkách města nebo si ji mohou nechat zaslat mailem. Vyplněnou přihlášku je třeba doručit na matriku a to nejpozději 5 dnů před stanoveným termínem konání akce. O hodině konání budou rodiče informováni na jimi sdělený kontakt. Případné bližší informace poskytne matrikářka městského úřadu, tel. 326 396 423, e-mail: matrika@dolni-bousov.cz.

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 09. 03. 2020 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Zimní provozní doba sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.12.2019 - 29.2.2020

Úterý: 8.00 - 17.00 hodin

Sobota: 8.00 - 12.00 hodinInformace MěÚ pro občany

Provoz městského úřadu Dolní Bousov o Vánocích

Městský úřad Dolní Bousov bude uzavřen od pátku 20. 12. 2019 od 11:30 hodin do 1. 1. 2020 včetně.

Pokladny městského úřadu přijímají platby v hotovosti do čtvrtku 19. 12. 2019 do 11:00 hodin.

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 17. 12. 2019 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Odkalování městského vodovodu

Oznamujeme odběratelům vody, že ve dnech 29. 10. 2019 - 1. 11. 2019 bude prováděno odkalování městského vodovodu. Z tohoto důvodu může docházet ke krátkodobému přerušení dodávky vody a jejímu zakalení.

Děkujeme za pochopení.

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 23. 10. 2019 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

ANKETA o městské zeleni v DB

Dobrý den,
zpracováváme stav zeleně ve Vaší obci a chceme znát Váš názor. Cílem dotazníku je získat cenné informace od občanů Dolního Bousova a spádových obcí, abychom měli k čemu přihlížet při dalším rozhodování a péči o veřejnou zeleň. Součástí dotazníku je i zjištění, zda je podle názoru občanů dostatečná vybavenost mobiliářem, tedy lavičkami, odpadkovými koši apod. 

Dotazník můžete vyplnit elektronicky na stránkách:
https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/zelen-a-verejne-plochy-v-db/

Informační e-mail Autor: admin | Vydáno dne 01. 10. 2019

Informace MěÚ pro občany

Výluka na trati ČD Dolní Bousov - Libuň

064 – MŠENO – MLADÁ BOLESLAV – STARÁ PAKA (A ZPĚT)
LIBUŇ – DOLNÍ BOUSOV
Nepřetržitě od 11. 9. 2017; 7:00 hod. do 25. 9. 2017; 17:00 hod.
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v
úseku Libuň – Mladějov v Čechách – Dolní Bousov na trati 064 Mšeno – Mladá Boleslav – Stará Paka (a zpět) výluka. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Nahrazení náhradní autobusovou dopravou:
Po dobu výluky v úseku Libuň – Mladějov v Čechách – Dolní Bousov budou všechny vlaky nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Náhradní autobusová doprava je vedena dle pravidelného jízdního řádu.
Předpokládané zpoždění vlaků a náhradní autobusové dopravy je 5 až 10 minut.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Dolní Bousov - před staniční budovou
Sobotka - před staniční budovou
Libošovice - u přejezdu nedaleko železniční zastávky
Malechovice - na hlavní silnici u pěšiny k železniční zastávce
Mladějov v Čechách - před staniční budovou
Hrdoňovice - na autobusové zastávce „ Újezd pod Troskami, Hrdoňovice“
Libuň - před staniční budovou
U vlaků dotčených výlukou může dojít k omezení poskytovaných služeb. Bližší informace o omezení
služeb najdete na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na Kontaktním centru
(e-mail - info@cd.cz, tel. 221 111 122)

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 25. 09. 2019 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Ve dnech 17. a 18. 9. 2019 bude stavební úřad uzavřen

Městský úřad Dolní Bousov oznamuje, že stavební úřad Dolní Bousov bude ve dnech 17. a 18. září 2019 uzavřen z důvodu školení referentů  a vedoucích stavebních úřadů.

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 16. 09. 2019 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Vítání občánků

Vítání občánků
Město Dolní Bousov zve všechny své nové občánky k slavnostnímu vítání, které se uskuteční dne 12.10.2019. Vítat se budou děti narozené v období od 01.01.2019 do 31.07.2019. Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout na matrice městského úřadu, případně ji naleznou na webových stránkách města nebo si ji mohou nechat zaslat mailem. Vyplněnou přihlášku je třeba doručit na matriku a to nejpozději 5 dnů před stanoveným termínem konání akce. O hodině konání budou rodiče informováni na jimi sdělený kontakt. Případné bližší informace poskytne matrikářka městského úřadu, tel. 326 396 423, e-mail: matrika@dolni-bousov.cz.

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 02. 09. 2019 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Sběrný dvůr bude 6. 7. 2019 uzavřen

Oznamujeme občanům, že sběrný dvůr bude v sobotu 6. 7. 2019  z důvodu státního svátku uzavřen!

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 03. 07. 2019 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Zákaz zalévání a napouštění bazénů vodou z městského vodovodu

Z důvodu dlouhotrvajícího sucha a vysokých teplot vyhlašuje Městský úřad Dolní Bousov zákaz zalévání, napouštění bazénů a mytí vozidel, vodou z městského vodovodu.

Distribuční soustava je zvýšeným odběrem vody v těchto dnech na hranici kapacity, a z toho důvodu bude docházet k poklesu tlaku vody v potrubí a zvýšeným prouděním  může docházet k uvolnění železitých usazenin a zabarvení vody.

Zákaz platí do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 05. 06. 2019 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 

Starosta města Dolní Bousov, podle § 32 zák. č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. května 2019 v době od 14,00 do 22,00 hodin, v sobotu 25. května 2019 v době od 8,00 do 14,00 hodin v těchto volebních okrscích:

 

Okrsek č.1 - Dolní Bousov – dům s pečovatelskou službou, V Lipkách 620, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v D.Bousově  v ulicích Akátová, Brodecká, Dlouhá, Dubová, Josefské náměstí, Kaštanová, Kolonie, Kostelní, K Piváku, K Šancím, Lhotecká, Lomená, Maštálkova, Mírová, Nádražní, Na Hrázi, Na Koutě, Na Krechtech, nám. T.G.Masaryka, Na Samotě, Na Sídlišti,  Na Školništi

 

Okrsek č. 2 – Dolní Bousov – hasičská zbrojnice, Požárníků 444, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v D.Bousově v ulicích Na Tvrzi, Okružní, Palackého, Pod Rybníkem, Pod Uličkou, Požárníků, Příčná, Příhonská, Rachvalská, Spálená, Spojovací, Školní, Tovární, Úzká, V Chobotě, V Kališti, V Končinách, Vlčopolská, V Lipkách, Zahrádky, Zahradní,  Záhumní

 

Okrsek č. 3 – Horní Bousov – budova hasičské zbrojnice, Horní Bousov, 294 04  Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v Horním Bousově , Střehomi a Ošťovicích

 

Okrsek č. 4 – Bechov – Svobodín – budova bývalé školy Bechov 25, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v Bechově  a  Svobodíně

 

Okrsek č. 5 – Vlčí Pole – budova bývalé školy, Vlčí Pole 48, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt ve Vlčím Poli

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech  voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

V Dolním Bousově  9. 5. 2019           

 

Miroslav Boček, starosta města v.r.

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 21. 05. 2019 | celý článek

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Dolní Bousov - 24
Dolní Bousov
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl