Informace MěÚ pro občany

Sběrný dvůr bude 6. 7. 2019 uzavřen

Oznamujeme občanům, že sběrný dvůr bude v sobotu 6. 7. 2019  z důvodu státního svátku uzavřen!

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 03. 07. 2019 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Zákaz zalévání a napouštění bazénů vodou z městského vodovodu

Z důvodu dlouhotrvajícího sucha a vysokých teplot vyhlašuje Městský úřad Dolní Bousov zákaz zalévání, napouštění bazénů a mytí vozidel, vodou z městského vodovodu.

Distribuční soustava je zvýšeným odběrem vody v těchto dnech na hranici kapacity, a z toho důvodu bude docházet k poklesu tlaku vody v potrubí a zvýšeným prouděním  může docházet k uvolnění železitých usazenin a zabarvení vody.

Zákaz platí do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 05. 06. 2019 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 

Starosta města Dolní Bousov, podle § 32 zák. č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. května 2019 v době od 14,00 do 22,00 hodin, v sobotu 25. května 2019 v době od 8,00 do 14,00 hodin v těchto volebních okrscích:

 

Okrsek č.1 - Dolní Bousov – dům s pečovatelskou službou, V Lipkách 620, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v D.Bousově  v ulicích Akátová, Brodecká, Dlouhá, Dubová, Josefské náměstí, Kaštanová, Kolonie, Kostelní, K Piváku, K Šancím, Lhotecká, Lomená, Maštálkova, Mírová, Nádražní, Na Hrázi, Na Koutě, Na Krechtech, nám. T.G.Masaryka, Na Samotě, Na Sídlišti,  Na Školništi

 

Okrsek č. 2 – Dolní Bousov – hasičská zbrojnice, Požárníků 444, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v D.Bousově v ulicích Na Tvrzi, Okružní, Palackého, Pod Rybníkem, Pod Uličkou, Požárníků, Příčná, Příhonská, Rachvalská, Spálená, Spojovací, Školní, Tovární, Úzká, V Chobotě, V Kališti, V Končinách, Vlčopolská, V Lipkách, Zahrádky, Zahradní,  Záhumní

 

Okrsek č. 3 – Horní Bousov – budova hasičské zbrojnice, Horní Bousov, 294 04  Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v Horním Bousově , Střehomi a Ošťovicích

 

Okrsek č. 4 – Bechov – Svobodín – budova bývalé školy Bechov 25, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v Bechově  a  Svobodíně

 

Okrsek č. 5 – Vlčí Pole – budova bývalé školy, Vlčí Pole 48, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt ve Vlčím Poli

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech  voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

V Dolním Bousově  9. 5. 2019           

 

Miroslav Boček, starosta města v.r.

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 21. 05. 2019 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Aktuální informace ARRIVA Střední Čechy s.r.o.

Úplná informace zde

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 28. 03. 2019 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Oprava železničního přejezdu v ulici Nádražní

V termínu 8. - 12.4.2019 proběhne generální oprava železničního přejezdu v ulici Nádražní. Přejezd bude uzavřen a ulice Nádražní od sokolovny neprůjezdná. Objízdná trasa povede ulicí Dlouhá a Zahrádky.


Informační e-mail Autor: admin | Vydáno dne 26. 03. 2019

Informace MěÚ pro občany

Přerušení dodávky vody

Upozornění občanům. Z důvodu opravy vodovodního řadu bude ve středu 20.3. přerušena dodávka vody v době od 13.30-16.30 hod.


Informační e-mail Autor: admin | Vydáno dne 18. 03. 2019

Informace MěÚ pro občany

Vítání občánků

Vítání občánků
Město Dolní Bousov zve všechny své nové občánky k slavnostnímu vítání, které se uskuteční dne 04.05.2019. Vítat se budou děti narozené v období od 01.07.2018 do 31.12.2018. Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout na matrice městského úřadu, případně ji naleznou na webových stránkách města nebo si ji mohou nechat zaslat mailem. Vyplněnou přihlášku je třeba doručit na matriku a to nejpozději 5 dnů před stanoveným termínem konání akce. O hodině konání budou rodiče informováni na jimi sdělený kontakt. Případné bližší informace poskytne matrikářka městského úřadu, tel. 326 396 423, e-mail: matrika@dolni-bousov.cz.

 

přihláška ke stažení zde

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 13. 03. 2019 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje 2. výzvu k podání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova

 

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 4.3.2019 

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova. 

 
Dne 4.3.2019 byla vyhlášena 2.výzva z Programu rozvoje venkova na 3 fiche:
1 - Investice do zemědělských podniků
2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
3 - Investice do nezemědělských činností

Žádosti o podporu bude možné podávat od 25.3. do 26.4.2019 přes Portál farmáře. Seminář pro žadatele se bude konat 28.3.2019 od 16 h v kanceláři MAS.

Veškeré podrobnosti o výzvě jsou uvedeny na našich stránkách
v sekci Výzvy CLLD - PRV.

RNDr. Robert Rölc, Ph.D.
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
Předměstská 286
507 43 Sobotka
tel. 606 603 194

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 06. 03. 2019 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

ZEMŘEL BÝVALÝ STAROSTA A MÍSTOSTAROSTA MĚSTA DOLNÍ BOUSOV PAN JOSEF VYNIKAL


Informační e-mail Autor: admin | Vydáno dne 19. 12. 2018

Informace MěÚ pro občany

Provoz Městského úřadu o vánočních svátcích

Z důvodu aktualizací informačních technologií bude Městský úřad Dolní Bousov uzavřen od pátku 21. 12. 2018  do 2. 1. 2019 včetně.

Pokladny MěÚ budou přijímat platby v hotovosti  naposledy ve středu 19. 12. 2018 do 16:00 hodin.

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 17. 12. 2018 | celý článek

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Dolní Bousov - 121
Dolní Bousov
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl