Informace MěÚ pro občany

Poradna pro oběti trestných činů

Jedná se o bezplatnou službu občanům soudního okresu Mladá Boleslav, tedy i Dolního Bousova.  Probační a mediační služba je organizační složkou státu, spadající do resortu Ministerstva spravedlnosti. Pracuje jak s pachateli, tak také s oběťmi trestných činů.

Pro koho je poradna určena?

Může se na nás obrátit kdokoli, kdo má zato, že se stal obětí trestného činů. Může jít o aktuální trestní řízení nebo i případy, kdy byla například někomu přiznána náhrada škody, ale pachatel nehradí. Kromě odborných rad a psychosociální podpory také nabízíme zprostředkování dalších odborných služeb. Nejčastěji pomáháme poškozeným – oprávněným v případě zanedbání povinné výživy, když rodiče neplatí výživné na své děti. Dále řešíme krádeže, ale také závažnou trestnou činnost, související se soužitím jako je týrání osoby ve společném obydlí, dále nebezpečné vyhrožování. Taktéž pomáháme obětem fyzického napadení, loupeží, znásilnění. Spolupracujeme zejména s Policií ČR, státním zastupitelstvím, soudem, zdravotnickými zařízeními, poskytovateli sociálních služeb, psychology.

 letáček


Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 23. 06. 2014

Informace MěÚ pro občany

Pozvánka


Informační e-mail Autor: admin | Vydáno dne 27. 05. 2014

Informace MěÚ pro občany

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov,
příspěvková organizace
 
přijme vedoucí školní jídelny
 
Požadavky na uchazeče a další informace ke stažení zde

Informační e-mail Autor: admin | Vydáno dne 12. 05. 2014

Informace MěÚ pro občany

Informace o uzavření sběrného dvora

Městský úřad Dolní Bousov oznamuje občanům, že v úterý 1. dubna 2014 bude uzavřen sběrný dvůr a kompostárna, z důvodu pokládky asfaltového koberce na příjezdové komunikaci.

Děkujeme za pochopení.

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 26. 03. 2014 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Vítání občánků 29. března 2014

Vítání občánků  dne 29. 3. 2014 je určeno pro děti narozené v období od 1. 07. 2013 do 31. 12. 2013

 

Přihláška ke stažení zde:

soubory/prihlaska-vitani-obcanku.pdf

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 04. 03. 2014 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Prodej vstupenek na Městský ples

Byl zahájen prodej vstupenek na Ples města Dolní Bousov. Vstupenky můžete zakoupit v kanceláři č. 6 na Městském úřadu.

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 05. 02. 2014 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Distribuce pytlů na tříděný odpad

Pytle na tříděný odpad obdržíte v Prodejně tabáku  pí. Kynčlové, v Průmyslové prodejně a na Městském úřadu Dolní Bousov kancelář č. 6

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 05. 02. 2014 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Provoz Městského úřadu o Vánocích

Městský úřad Dolní Bousov oznamuje, že úřad bude uzavřen od 20. 12. 2013 do 2. 1. 2014. Pokladny MěÚ budou přijímat hotovostní platby do čtvrtku 19. 12. 2013 do 15:00 hodin.

Pavel Kula, tajemník MěÚ

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 12. 12. 2013 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Zimní provozní doba na Sběrném dvoře Dolní Bousov!

V období od 1. prosince 2013 do 28. února 2014 bude sběrný dvůr s kompostárnou otevřen

ve čtvrtek od 10 hodin do 18 hodin

v sobotu od 8 hodin do 12 hodin

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 28. 11. 2013 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Informace Okresní správy sociálního zabezpečení Mladá Boleslav

OSSZ Mladá Boleslav informuje:

od 1.1.2014 budou všichni zaměstnavatelé povinni podávat předepsané tiskopisy elektronicky. Tato povinnost se týká všech zaměstnavatelů, tedy každého, kdo zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance.

Povinné e-podávání se bude týkat již těch předepsaných tiskopisů, kde lhůta k jejich řádnému podání započne po 31. 12. 2013, tedy např. Přehled o výši pojistného za měsíc prosinec 2013.

Bližší informace k e-Podání naleznete na www.cssz.cz. Informace k elektronickému podávání poskytuje svým klientům každý pracovní den OSSZ Mladá Boleslav (kancelář č. 205), tel. 326 792 186, 326 792 174.

 

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 06. 11. 2013 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

Výsledky voleb


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013 - podrobné výsledky hlasování v Dolním Bousově k nahlednutí zde. Případně na webu: www.volby.cz.

Informační e-mail Autor: Starosta města | Vydáno dne 05. 11. 2013

Informace MěÚ pro občany

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Městský úřad Dolní Bousov

nám.TGM 1 294 04 Dolní Bousov tel.326396257 fax 326 396301 e-mail:tajemnik@dolni-bousov.cz


Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Starosta města Dolní Bousov, ve smyslu § 15 zák. č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

oznamuje:

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 25. října 2013 v době od 14,00 do 22,00 hodin, v sobotu  26. října  2013 v době od 8,00 do 14,00 hodin v těchto volebních okrscích:

 

Okrsek č.1 - Dolní Bousov – dům s pečovatelskou službou, V Lipkách 620, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v D.Bousově  v ulicích Akátová, Brodecká, Dlouhá, Dubová, Josefské náměstí, Kaštanová, Kolonie, Kostelní, K Piváku, K Šancím, Lhotecká, Lomená, Maštálkova, Mírová, Nádražní, Na Hrázi, Na Koutě, Na Krechtech, nám. T.G.Masaryka, Na Samotě, Na Sídlišti,  Na Školništi

 

Okrsek č. 2 – Dolní Bousov – hasičská zbrojnice, Požárníků 444, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v D.Bousově v ulicích Na Tvrzi, Okružní, Palackého, Pod Rybníkem, Pod Uličkou, Požárníků, Příčná, Příhonská, Rachvalská, Spálená, Spojovací, Školní, Tovární, Úzká, V Chobotě, V Kališti, V Končinách, Vlčopolská, V Lipkách, Zahrádky, Zahradní,  Záhumní

 

Okrsek č. 3 – Horní Bousov – budova hasičské zbrojnice, Horní Bousov, 294 04  Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v Horním Bousově , Střehomi a Ošťovicích

 

Okrsek č. 4 – Bechov – Svobodín – budova bývalé školy Bechov 25, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v Bechově  a  Svobodíně

 

Okrsek č. 5 – Vlčí Pole – budova bývalé školy, Vlčí Pole 48, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt ve Vlčím Poli

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Každému voliči budou dodány hlasovací lístky 1 den před dnem voleb (lhůta zkrácena podle § 55 zákona).

Ve dnech voleb může okrsková volební komise na žádost voliče vydat za chybějící, škrtané nebo jinak označení hlasovací lístky jiné.

 

V Dolním Bousově  9. 10. 2013

                                                                                              Miroslav Boček

                                                                                              starosta města v. r.

 

Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 09. 10. 2013 | celý článek

Informace MěÚ pro občany

SMS InfoKanál

Vážení spoluobčané,

Věnujte pozornost následující informaci a nabídce. Město Dolní Bousov Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění ve městě. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsem zahájili provoz SMS InfoKanálu města, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). Tato nabídka platí pro všechny občany Dolního Bousova, místních části a chalupáře.

Celý článek zde...


Informační e-mail Autor: Starosta města | Vydáno dne 15. 08. 2013

Informace MěÚ pro občany

Informace pro občany


Informační e-mail Autor: Starosta města | Vydáno dne 08. 08. 2013

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
(3/2019)

než jsme se nadáli, jsme v polovině roku 2019. Dovolte mi, abych vás poinformoval o tom, co se v našem městě a v našich místních částech událo a co se připravuje. V polovině května byla dokončena a předána stavba Oprava místních komunikací v Horním Bousově. Práce provedla firma COLAS CZ. V rámci investiční akce z rozpočtu města byly opraveny místní komunikace v okolí budovy hasičárny, rybníčka na návsi, komunikace vedoucí k autobusové zastávce a oprava části komunikace vedoucí do nové zástavby. Celkové náklady činí 2.091.351 Kč bez DPH. Opravu odvodnění komunikace,...

Bousovák číslo 3/2019
(formát: Pdf; 6,70 MB)


celý článek

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Dolní Bousov - 37
Dolní Bousov
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl