Svatební obřady

Svatební obřady

Svatební obřady provádíme v oddací místnosti na Městském úřadě v Dolní Bousově, ale obřad je možné realizovat i na jiném vhodném místě, po dohodě s matričním úřadem.

Blížší informace na Městském úřadě - kontakty zde.

Podrobné informace o uzavření manželství naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR zde.


Oddací síň na Městském úřadě v Dolním Bousově

Obřadní síň

Obřadní síň
Formuláře

Formuláře


Formuláře ke stažení:

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dolní Bousov
  (formát: Excel; velikost: 32 kB)

Žádost o povolení skácet stromy (keře) rostoucí mimo les
  (formát: Pdf; velikost: 28 kB)

Žádost o přidělení bytu
  (formát: Pdf; velikost: 25 kB)
Žádost o přidělení bytu
  (formát: Word; velikost: 37 kB)

Žádost o přidělení bytu v DPS Dolní Bousov
  (formát: Pdf; velikost: 18 kB)

Přihláška na „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“
  (formát: Pdf; velikost: 175 kB)


Archiv Úřední desky

Archiv Úřední desky do 1.4.2011

Veřejná vyhláška Zeměměřického úřadu

Oznámení  o provádění zeměměřických prací - ke stažení  ZDE

Usnesení ZM 2/2011

Usnesení zastupitelstva města  ZM 2/2011 ze dne 30. 3. 2011 - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Rozhodnutí o umístění stavby kolny s přístřeškem přiléhající k č.p. 75 v Horním Bousově, žadatel Václav Dvořák - ke stažení  ZDE 

Výzva a usnesení stavebního úřadu

Výzva stavebního úřadu Dolní Bousov k doplnění žádosti o přeložku ÚR 60 a nadzemního vedení v obci Dolní Bousov a usnesení o přerušení řízení - ke stažení  ZDE

Informace o zasedání ZM

Informace o datu, místě konání a programu zasedání zastupitelstva města - ke stažení  ZDE

Oznámení záměru prodeje nemovitostí

Oznámení města Dolní Bousov o záměru prodeje nemovitostí ve smyslu § 39 odst. 1 zák.č.128/200 Sb.  - ke stažení   ZDE

Plán N a V PO r. 2011

Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace ZŠ Dolní Bousov na rok 2011 - ke stažení  ZDE

Plán N a V HČ města na r. 2011

Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti města Dolní Bousov na rok 2011 - ke stažení  ZDE

Rozpočtový výhled r. 2009 - 2013

Rozpočtový výhled města Dolní Bousov na rok 2009 - 2013 - ke stažení  ZDE

Rozpočet města na rok 2011

Rozpočet města Dolní Bousov na rok 2011 - ke stažení  ZDE

Rozpočtový výhled DSO 2011

Rozpočtový výhled Dobrovolného svazku obcí Dolnobousovska - ke stažení  ZDE

Rozpočet DSO 2011

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Dolnobousovska na r. 2011 - ke stažení  ZDE

Výroční zpráva

Výroční zpráva ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - ke stažení  ZDE

Uzavírka ulice Školní

Rozhodnutí o povolení částečné uzavírky ulice Školní - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a nařízení veřejného ústního jednání , navrhovatelé Radek Valíček, Oldřich Hlaváč, Romana Hlaváčová - ke stažení  ZDE

Usnesení zastupitelstva města

Usnesení ZM č. 1/2011 ze dne 31. 1. 2011 - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení , stavebník Martina Gabašová - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Rozhodnutí o umístění stavby , vrtaná studna,  žadatel Miroslav Smetana - ke stažení  ZDE 

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Oznámení  zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání - přeložka UR60 a nadzemního vedení  v ul. Kostelní - ke stažení  ZDE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích

OZV města Dolní Bousov č. 1/2011 o místních poplatcích, schválená usnesením ZM 1/2011 ze dne 31. 1. 2011 - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - rekonstrukce RD a přístavba v obci Dobšín, žadatel Jiřina Kubečková - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání -domovní čistírna odpadních vod v obci Dobšín, žadatel Jiřina Kubečková - ke stažení  ZDE

Informace o zasedání zastupitelstva města

Informace o termínu a programu zasedání ZM - ke stažení  ZDE

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o uložení písemnosti Městského úřadu Dolní Bousov , odbor evidence obyvatel, do vlastních rukou adresáta Jana Diazová - ke stažení  ZDE

Oznámení záměru prodeje

Město Dolní Bousov oznamuje záměr prodeje nemovitostí - ke stažení ZDE

Upozornění na konec termínu pro podání návrhů k ÚP

Upozornění města Dolní Bousov na termín ukončení podání návrhů k pořízení Územního  plánu města Dolní Bousov - ke stažení  ZDE

Usnesení zastupitelstva města č.2/2/2010

Usnesení zastupitelstva města č. 2/2/2010 - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, žadatel  o vydání územního rozhodnutí  Miroslav Smetana - ke stažení  ZDE

Výzva k podání nabídky do zadávacího řízení

Výzva k podání nabídky do zadávacího řízení na stavební práce "Zateplení Základní školy T.G. Masaryka, Dolní Bousov" - dokument ke stažení  ZDE

Oznámení o konání prohlídky

Oznámení o konání prohlídky místa plnění "Zateplení Základní školy T.G. Masaryka Dolní Bousov"  - ke stažení   ZDE

Veřejná vyhláška finančního úřadu

 Oznámení Finančního úřadu Praha - západ, o uložení písemnosti daňového subjektu Jiří Najman nar. 1957 - ke stažení  ZDE

Informace o zasedání zastupitelstva města

Informace o zasedání ZM , které se uskuteční dne 15. 12. 2010 - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška Magistrátu města Mladá Boleslav

Oznámení o uložení písemnosti jejímž adresátem je Zdeněk Volák, nar. 1964 - ke stažení  ZDE

Rozpočtové provizorium

Rozpočtové provizorium na rok 2011 -  ke stažení     ZDE

Veřejná vyhláška finančního úřadu Mladá Boleslav

Oznámení o uložení písemnosti daňového subjektu Josef Dani dat. nar. 1. 7. 1967 - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška Magistrátu Ml.Boleslav

Oznámení o uložení písemnosti jejímž adresátem je Jaromír Bryksí, nar. 1941 - ke stažení  ZDE

Oznámení o uložení písemnosti

Celní úřad Česká Lípa oznamuje  uložení písemnosti daňovému subjektu Jindřich Stýskal - ke stažení  ZDE

Usnesení z ustavujícího zasedání ZM

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města -ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška Finančního úřadu Praha - západ

Oznámení o uložení písemnosti určené daňovému subjektu Jiří Najman,  Palackého 128, 294 04 Dolní Bousov - ke stažení  ZDE

Změna místa a času konání ustavujícího zasedání ZM

Ustavující zasedání zastupitelstva města Dolní Bousov se uskuteční v pondělí 8. listopadu od 17 hodin v prostorách Městské knihovny Dolní Bousov.

Informace o zasedání ZM

Informace o ustavujícím zasedání zastupitelstva města - ke stažení  ZDE

Zastupitelstvo města zvolené 15. a 16. 10. 2010

Nově zvolené zastupitelstvo města  - ke stažení  ZDE

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 6/2010

Usnesení č.  ZM 6/2010 ze dne 6. 10. 2010 ke stažení  -ZDE

Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Mladé Boleslavi

Oznámení  o uložení písemnosti daňového subjektu Anna Brožová, Příhonská 156, Dolní Bousov - ke stažení  ZDE

Usnesení ZM 5/2010

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 5/2010 - ke stažení  ZDE

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 4/2010

Usnesení ZM 4/2010 - ke stažení  ZDE

Registrace kandidátních listin

Registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstva města Dolní Bousov konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - ke stažení  ZDE

Oznámení záměru prodeje

Oznámení záměru prodeje nemovitosti - ke  stažení   ZDE

Zveřejnění záměru pronájmu

Záměr města Dolní Bousov pronajmout nebytové prostory  -ke  stažení   ZDE

Usnesení ZM 3/2010

Usnesení zastupitelstva města č.  ZM 3/2010 ze dne 23.6.2010 - ke stažení   ZDE

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje pozemků ke stažení - ZDE

Závěrečný účet DSO 2009

Závěrečný účet hospodaření DSO Mikroregion  Dolnobousovska za rok 2009  - ke stažení  ZDE

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 2/2010

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 2/2010 ze dne 14. 4.2010  - ke stažení  ZDE

Závěrečný účet hospodaření města

Závěrečný účet hospodaření města v roce 2009 - ke stažení  ZDE

Příloha k závěrečnéhu účtu

Příloha k závěrečnému účtu hospodaření města v roce 2009 -  ke stažení  ZDE

Příloha č. 4 závěrečného výsledku hospodaření města

Příloha č.4 závěrečného účtu - zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2009  k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ.

 

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled města na r. 2008 - 2010 - ke stažení ZDE

Plán nákladů v výnosů HČ

Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti města na rok 2010 - ke stažení ZDE

Závěrečný účet HČ

Závěrečný účet hospodářské činnosti města za rok 2009 - ke stažení ZDE

Výsledek HČ v r. 2009

Výsledek hospodářské činnosti města v roce 2009 - ke stažení ZDE

Plán nákladů v výnosů PO

Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2010 - ke stažení ZDE

Výsledek hospodaření PO

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 - ke stažení ZDE

Oznámení záměru prodeje

Město Dolní Bousov oznamuje záměr prodat a směnit pozemky - ke stažení  - ZDE

Usnesení zastupitelstva města č. 1/2010

Usnesení zastupitelstva města č. 1/2010 - ZDE

Výzva k podání nabídek TDI

Výzva k podání nabídek a zadávací  podmínky na TDI akce "Dolní Bousov - dostavba splaškové kanalizace - ZDE

Usnesení zastupitelstva města

Usnesení zastupitelstva města č. 6/2009 - ZDE

Rozpočtový výhled DSO 2010

Rozpočtový výhled Dobrovolného svazku obcí dolnobousovska - ZDE

Rozpočet DSO 2010

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí dolnobousovska - ZDE

Rozpočet 2010

Rozpočet města Dolní Bousov na rok 2010 - ZDE 

Zveřejnění záměru pronajmout nemovitost

Město Dolní Bousov oznamuje záměr pronajmout nemovitost -  ZDE

Usnesení ZM 4/2009

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 4/2009 ze dne 21.9.2009 - ZDE

Usnesení zastupitelstva města č. 3/2009

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 3/2009 ze dne 10. 6. 2009 - ZDE

Usnesení ZM 2/2009

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 2/2009 ze dne 8.4.2009 - ZDE

Závěrečný účet DSO 2008

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí mikroregionu Dolnobousovko r. 2008 - ZDE

Oznámení záměru prodeje a pronájmu

Město Dolní Bousov oznamuje záměr prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví města - ZDE

Oznámení záměru prodeje

Město Dolní Bousov oznamuje záměr prodat pozemky -  ZDE

Usnesení ZM 1/2009

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 1/2009 ze dne 18. března 2009 - ZDE

Výsledek hospodaření PO 2008

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace - ZŠ Dolní Bousov v r. 2008 - ZDE

Závěrečný účet HČ města v r. 2008

Závěrečný účet hospodářské činnosti města v roce 2008 - ZDE

Tabulka závěr. účtu města 2009

Tabulka závěrečného účtu města za r. 2008 - ZDE

Příloha k závěr. účtu města 2008

Příloha k závěrečnému účtu hospodaření města v r. 2008 - ZDE

Plán N a V PO 2009

Plán nákladů a výnosů PO ZŠ Dolní Bousov  na r. 2009 - ZDE

Plán N a V HČ 2009

Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti města 2009 - ZDE

Usnesení ZM 8/2008

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 8/2008 ze dne 17.12.2008 - ZDE

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2008

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2008, kterou se mění přílohy č. 1 a č. 2 OZV č. 2/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad -  ZDE

Oznámení zasedání zastupitelstva města

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva města  -  ZDE

Oznámení zahájení územního řízení

Veřejná vyhláška stavebního úřadu 1. stupně  - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - ZDE

Usnesení ZM 7/2008

Usnesení zastupitelstva města č. 7/2008 ze dne 22.10.2008   ZDE

Usnesení ZM 6/2008

Usnesení ZM 6/2008 ze dne 24.9.2008  ZDE

Usnesení ZM 5/2008

Usnesení zastupitelstva města  č. 5/2008 ze dne 3.9.2008   ZDE

Obecně závazná vyhláška č.1/2008

Obecně závazná vyhláška města Dolní Bousov č. 1/2008 o koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí  - ZDE

Usnesení zastupitelstva města č.4/2008

Usnesení zastupitelstva města č. 4/2008 ze dne 2.7.2008  - ZDE

Usnesení ZM č. 3/2008

Usnesení zastupitelstva města č. 3/2008 ze dne 14.5.2008  ZDE

Usnesení ZM 2/2008

Uznesení zastupitelstva města č. ZM 2/2008 ze dne 2.4.2008 -ZDE

Střední Čechy On-Line Internet

Projekt "Střední Čechy On-Line Internet" , informace o provozu Portálu ZDE

Usnesení ZM 1/2008

Usnesení ZM 1/2008 ze zasedání zastupitelstna města konaného dne 19.3.2008 - ZDE

Usnesení ZM 6/2007

Usnesení zastupitelstva města č. 6/2007 ze dne 19.12.2007 - ZDE

Usnesení zastupitelstva města

Usnesení zastupitelstva města č.5/2007 ze dne 21.11.2007 -ZDE

Usnesení ZM 4/2007

Usnesení zastupitelstva města ZM 4/2007 ze dne 17.10.2007 - ZDE

Usnesení ZM č. 3/2007

Usnesení zastupitelstva města č. 3/2007 -ZDE

Usnesení zastupitelstva města

Usnesení zastupitelstva města č.ZM 2/2007 ze dne 6.6.2007  ZDE

Usnesení ZM 1/2007

Text

Usnesení ZM 2/2/2006

Text

Usnesení ustavujícího zasedání ZM

TextKontaktní informace

Kontaktní informace - Městský úřad


Radnice Městský úřad sídlí na adrese:
Náměstí T.G.Masaryka č.p. 1
Dolní Bousov
PSČ 294 04 Dolní Bousov

Tel.: 326 396 257
E-mail: podatelna@dolni-bousov.cz
ID datové schránky města: ibfbesk

Úřední hodiny:
pondělí a středa
od 7:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00

Starosta:
Miroslav Boček
tel.: 326 396 301
tel.: 326 396 659 linka 21
e-mail: starosta@dolni-bousov.cz

Místostarosta:
Pavel Kubeček
tel.: 326 396 659 linka 27
e-mail: mistostarosta@dolni-bousov.cz

Tajemník MěÚ:
Pavel Kula
tel. 326 396 659 linka 22
e-mail: tajemnik@dolni-bousov.cz

Svobodný přístup k informacím - ceník sazeb

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna


Elektronická adresa e-podatelny je:

podatelna@dolni-bousov.cz

Kontaktní informace

Odbory MěÚ - Kontakty

Stavební odbor - stavební úřad I. stupně

Vedoucí odboru

 

Mgr. Pavlína Brzobohatá MPA
tel. 326 396 176
e-mail: stavebni2@dolni-bousov.cz

 

Referent odboru

 

Monika Králová
tel. 326 396 176
e-mail: stavebni1@dolni-bousov.cz

 

Matrika, pokladna, evidence hrobových míst, evidence obyvatel, CZECHPOINT

 

Marcela Jelínková
tel. 326 396 423
e-mail: matrika@dolni-bousov.cz

 

Odbor místního hospodářství, údržba a úklid města, bytové, vodní, odpadové hospodářství, DPS, evidence psů

 

Jindřiška Orságová, vedoucí odboru
tel. 326 396 257 linka 29
e-mail: ved.mh@dolni-bousov.cz
Jaroslava Novotná, referent odboru
tel. 326 396 257 linka 30
e-mail: odbor.mh@dolni-bousov.cz

 

Finanční odbor vedoucí odboru

 

Renata Hosová DiS.
tel. 32 6396 257 linka 23
e-mail: financni@dolni-bousov.cz

 

Mzdová účetní, fakturace

 

Jana Urbanová DiS.
tel. 326 396 257 linka 24
e-mail: ucetni@dolni-bousov.cz

 


Organizační struktura MěÚ

Organizační struktura MěÚ

Organizační struktura MěÚ


CZECHPOINT

CZECHPOINT


CZECHPOINT je dostupný na Městském úřadě v úředních hodinách.
Vyřizuje paní:
Marcela Jelínková
tel. 326 396 423
e-mail: matrika@dolni-bousov.cz


Podrobné informace o projektu CZECHPOINT získáte na oficiálních stránkách:

CZECH POINT více informací
www.czechpoint.cz

 

 Povinné informace

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název:
Město Dolní Bousov

2. Důvod a způsob založení:
Právní postavení Města Dolní Bousov, územního samosprávného celku a právnické osoby upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ze dne 12.4.2000, v platném znění.

3. Organizační struktura:
Organizační struktura MěÚ

4. Kontaktní informace:
Městský úřad Dolní Bousov
Náměstí T.G.Masaryka č.p. 1
294 04 Dolní Bousov
Tel.: 326 396 257
E-mail: podatelna@dolni-bousov.cz


5. Bankovní spojení:
 • bezhotovostní platbou na účet Města Dolní Bousov:
 • název banky: Česká spořitelna, a.s. Mladá Boleslav
  číslo účtu: 483197329
  kód banky: 0800

  Číslo účtu hospodářské činnosti města, na který se zasílají platby
  vodného a stočného: 20036-483197329/0800

 • v hotovosti v kanceláři Městského úřadu
6. Identifikační číslo organizace IČO: 00237680

7. Daňové identifikační číslo DIČ: CZ00237680

8. Dokumenty:

Strategický plán rozvoje města na období 2016-2021

Plán rozvoje sportu 2019-2025

Rozpočty: rozpočty města naleznete zde

9. Žádosti o informace:

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádost o poskytnutí informace, se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Místo a způsob podání žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen informace)
 • Písemné podání na kontaktní poštovní adresu
 • Elektronické podání na adresu elektronické podatelny:
  podatelna@dolni-bousov.cz
 • Ústní podání při osobní návštěvě na adrese městského úřadu nebo telefonicky
Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu.

Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Každá fyzická i právnická osoba může podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání těmito způsoby
 • ústně na Městském úřadě Dolní Bousov
 • písemně osobním předáním na Městském úřadě Dolní Bousov
 • písemně na poštovní adresu Městského úřadu Dolní Bousov, Náměstí T.G.Masaryka č.p. 1, 294 04 Dolní Bousov
 • elektronicky na e-mail: podatelna@dolni-bousov.cz 
Na ústní žádost poskytne Městský úřad Dolní Bousov v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

11. Opravné prostředky:

(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu nebo stížnost a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Odvolání
 1. Proti rozhodnutí povinného subjektu může ten, jehož se odmítnutí poskytnutí informace týká, podat odvolání.
 2. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí u povinného subjektu na adrese: Městský úřad Dolní Bousov, Náměstí T.G.Masaryka č.p. 1, 294 04 Dolní Bousov
 3. Odvolání lze podat pouze písemnou formou.
 4. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, v čem je spatřováno porušení výše uvedeného zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis osoby.
 5. Povinný subjekt je povinen předložit odvolání odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 6. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.
 7. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu je možné domáhat se ochrany u soudu.
Stížnost
 1. Na postup při vyřizování žádosti o informace povinným subjektem lze podat stížnost.
 2. Stížnost lze podat pouze z důvodů taxativně uvedených:
 1. žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,
 2. kterému v zákonné nebo prodloužené lhůtě nebyla poskytnuta informace nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí informace,
 3. kterému byla poskytnuta informace částečně, aniž bylo rozhodnuto o zbytku žádosti vydáním rozhodnutí o odmítnutí informace,
 4. žadatel nesouhlasí s výší úhrady,
 1. Stížnost se podává písemně u povinného subjektu a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo marným uplynutím lhůty pro poskytnutí informace podle bodu 2.,
 2. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 3. Povinný subjekt je povinen předložit stížnost nadřízenému orgánu ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy stížnost obdržel, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví.
 4. Nadřízený orgán o vyřízení stížnosti rozhodne ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla předložena.

12. Formuláře:
- formulaře Stavebního úřadu zde

13. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací
(popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) naleznete na Portálu veřejné správy ČR www.portal.gov.cz

14. Nejdůležitější předpisy:
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

Nejdůležitější používané předpisy
Právní předpisy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí na Městském úřadu Dolní Bousov, v pracovních dnech v době, po kterou je obecní úřad otevřen pro veřejnost (otevírací hodiny).
K elektronickému nahlednutí zde.

Právní předpisy města Dolní Bousov (obecně závazné vyhlášky a nařízení) k fyzickému nahlédnutí na Městském úřadu Dolní Bousov, v pracovních dnech v době, po kterou je městský úřad otevřen pro veřejnost (otevírací hodiny).
K elektronickému nahlednutí: vydané právní předpisy města zde

15. Úhrady za poskytování informací:
Sazebník zde

16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.:
naleznete zde

17. Organizace:
Příspěvkové organizace:
 • Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov
Organizační složky:
 • Pečovatelská služba
 • Jídelna DPS
 • Městská knihovna a Informační centrum


Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města (2018-2022)

 • Miroslav Boček (starosta města)
 • Pavel Kubeček (místostarosta)

 • Ing. Robert Olbrich
 • Karel Hosa
 • Mgr. Jiří Procházka
 • Vladimíra Boučková
 • František Klíma
 • Ing. Dita Říhová
 • Luděk Holub
 • Petr Vynikal
 • Mgr. Kateřina Karnová
 • Ondřej Kindl
 • Dominik Olbrich
 • Roman Stránský
 • Petr Nosek


Výbory a komise

Výbory a komise

Finanční výbor:
předseda: Ing. František Klíma
členové: Mgr. Kateřina Karnová, Dominik Olbrich
 
Kontrolní výbor:
předseda: Luděk Holub
členové: Roman Stránský, Petr Vynikal


Rada města

Rada města

 • Miroslav Boček (starosta)
 • Pavel Kubeček (místostarosta)
 • Ing. Robert Olbrich
 • Karel Hosa
 • Mgr. Jiří Procházka


Odbory MěÚ

Odbory MěÚ

Starosta

 

Miroslav Boček
tel.: 326 396 301
tel.: 326 396 659 linka 21
e-mail: starosta@dolni-bousov.cz

 

Místostarosta

 

Pavel Kubeček
tel.: 326 396 659 linka 27
e-mail:
mistostarosta@dolni-bousov.cz

 

Tajemník MěÚ

 

Pavel Kula
tel.: 326 396 659 linka 22
e-mail: tajemnik@dolni-bousov.cz

 

Stavební odbor - stavební úřad I. stupně

Vedoucí odboru

 

Mgr. Pavlína Brzobohatá MPA
tel. 326 396 176
e-mail: stavebni2@dolni-bousov.cz

 

Referenti odboru

 

Monika Králová
tel. 326 396 176
e-mail:
stavebni1@dolni-bousov.cz 

 

Matrika, pokladna, evidence hrobových míst, evidence obyvatel, CZECHPOINT

 

Marcela Jelínková
tel. 326 396 423
e-mail: matrika@dolni-bousov.cz

 

Odbor místního hospodářství, údržba a úklid města, bytové, vodní, odpadové hospodářství, DPS, evidence psů

 

Jindřiška Orságová, vedoucí odboru
tel. 326 396 257 linka 29
e-mail: ved.mh@dolni-bousov.cz
Jaroslava Novotná, referent odboru
tel. 326 396 257 linka 30
e-mail: odbor.mh@dolni-bousov.cz

 

Finanční odbor vedoucí odboru

 

Renata Hosová DiS.
tel. 326 396 257 linka 23
e-mail: financni@dolni-bousov.cz

 

Mzdová účetní, fakturace

 

Jana Urbanová DiS.
tel. 326 396 257 linka 24
e-mail: ucetni@dolni-bousov.cz

 


InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Historické - 12
Historické
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl