Archiv Úřední desky

Archiv Úřední desky do 1.4.2011

Veřejná vyhláška Zeměměřického úřadu

Oznámení  o provádění zeměměřických prací - ke stažení  ZDE

Usnesení ZM 2/2011

Usnesení zastupitelstva města  ZM 2/2011 ze dne 30. 3. 2011 - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Rozhodnutí o umístění stavby kolny s přístřeškem přiléhající k č.p. 75 v Horním Bousově, žadatel Václav Dvořák - ke stažení  ZDE 

Výzva a usnesení stavebního úřadu

Výzva stavebního úřadu Dolní Bousov k doplnění žádosti o přeložku ÚR 60 a nadzemního vedení v obci Dolní Bousov a usnesení o přerušení řízení - ke stažení  ZDE

Informace o zasedání ZM

Informace o datu, místě konání a programu zasedání zastupitelstva města - ke stažení  ZDE

Oznámení záměru prodeje nemovitostí

Oznámení města Dolní Bousov o záměru prodeje nemovitostí ve smyslu § 39 odst. 1 zák.č.128/200 Sb.  - ke stažení   ZDE

Plán N a V PO r. 2011

Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace ZŠ Dolní Bousov na rok 2011 - ke stažení  ZDE

Plán N a V HČ města na r. 2011

Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti města Dolní Bousov na rok 2011 - ke stažení  ZDE

Rozpočtový výhled r. 2009 - 2013

Rozpočtový výhled města Dolní Bousov na rok 2009 - 2013 - ke stažení  ZDE

Rozpočet města na rok 2011

Rozpočet města Dolní Bousov na rok 2011 - ke stažení  ZDE

Rozpočtový výhled DSO 2011

Rozpočtový výhled Dobrovolného svazku obcí Dolnobousovska - ke stažení  ZDE

Rozpočet DSO 2011

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Dolnobousovska na r. 2011 - ke stažení  ZDE

Výroční zpráva

Výroční zpráva ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - ke stažení  ZDE

Uzavírka ulice Školní

Rozhodnutí o povolení částečné uzavírky ulice Školní - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a nařízení veřejného ústního jednání , navrhovatelé Radek Valíček, Oldřich Hlaváč, Romana Hlaváčová - ke stažení  ZDE

Usnesení zastupitelstva města

Usnesení ZM č. 1/2011 ze dne 31. 1. 2011 - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení , stavebník Martina Gabašová - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Rozhodnutí o umístění stavby , vrtaná studna,  žadatel Miroslav Smetana - ke stažení  ZDE 

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Oznámení  zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání - přeložka UR60 a nadzemního vedení  v ul. Kostelní - ke stažení  ZDE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích

OZV města Dolní Bousov č. 1/2011 o místních poplatcích, schválená usnesením ZM 1/2011 ze dne 31. 1. 2011 - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - rekonstrukce RD a přístavba v obci Dobšín, žadatel Jiřina Kubečková - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání -domovní čistírna odpadních vod v obci Dobšín, žadatel Jiřina Kubečková - ke stažení  ZDE

Informace o zasedání zastupitelstva města

Informace o termínu a programu zasedání ZM - ke stažení  ZDE

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o uložení písemnosti Městského úřadu Dolní Bousov , odbor evidence obyvatel, do vlastních rukou adresáta Jana Diazová - ke stažení  ZDE

Oznámení záměru prodeje

Město Dolní Bousov oznamuje záměr prodeje nemovitostí - ke stažení ZDE

Upozornění na konec termínu pro podání návrhů k ÚP

Upozornění města Dolní Bousov na termín ukončení podání návrhů k pořízení Územního  plánu města Dolní Bousov - ke stažení  ZDE

Usnesení zastupitelstva města č.2/2/2010

Usnesení zastupitelstva města č. 2/2/2010 - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, žadatel  o vydání územního rozhodnutí  Miroslav Smetana - ke stažení  ZDE

Výzva k podání nabídky do zadávacího řízení

Výzva k podání nabídky do zadávacího řízení na stavební práce "Zateplení Základní školy T.G. Masaryka, Dolní Bousov" - dokument ke stažení  ZDE

Oznámení o konání prohlídky

Oznámení o konání prohlídky místa plnění "Zateplení Základní školy T.G. Masaryka Dolní Bousov"  - ke stažení   ZDE

Veřejná vyhláška finančního úřadu

 Oznámení Finančního úřadu Praha - západ, o uložení písemnosti daňového subjektu Jiří Najman nar. 1957 - ke stažení  ZDE

Informace o zasedání zastupitelstva města

Informace o zasedání ZM , které se uskuteční dne 15. 12. 2010 - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška Magistrátu města Mladá Boleslav

Oznámení o uložení písemnosti jejímž adresátem je Zdeněk Volák, nar. 1964 - ke stažení  ZDE

Rozpočtové provizorium

Rozpočtové provizorium na rok 2011 -  ke stažení     ZDE

Veřejná vyhláška finančního úřadu Mladá Boleslav

Oznámení o uložení písemnosti daňového subjektu Josef Dani dat. nar. 1. 7. 1967 - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška Magistrátu Ml.Boleslav

Oznámení o uložení písemnosti jejímž adresátem je Jaromír Bryksí, nar. 1941 - ke stažení  ZDE

Oznámení o uložení písemnosti

Celní úřad Česká Lípa oznamuje  uložení písemnosti daňovému subjektu Jindřich Stýskal - ke stažení  ZDE

Usnesení z ustavujícího zasedání ZM

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města -ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška Finančního úřadu Praha - západ

Oznámení o uložení písemnosti určené daňovému subjektu Jiří Najman,  Palackého 128, 294 04 Dolní Bousov - ke stažení  ZDE

Změna místa a času konání ustavujícího zasedání ZM

Ustavující zasedání zastupitelstva města Dolní Bousov se uskuteční v pondělí 8. listopadu od 17 hodin v prostorách Městské knihovny Dolní Bousov.

Informace o zasedání ZM

Informace o ustavujícím zasedání zastupitelstva města - ke stažení  ZDE

Zastupitelstvo města zvolené 15. a 16. 10. 2010

Nově zvolené zastupitelstvo města  - ke stažení  ZDE

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 6/2010

Usnesení č.  ZM 6/2010 ze dne 6. 10. 2010 ke stažení  -ZDE

Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Mladé Boleslavi

Oznámení  o uložení písemnosti daňového subjektu Anna Brožová, Příhonská 156, Dolní Bousov - ke stažení  ZDE

Usnesení ZM 5/2010

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 5/2010 - ke stažení  ZDE

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 4/2010

Usnesení ZM 4/2010 - ke stažení  ZDE

Registrace kandidátních listin

Registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstva města Dolní Bousov konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - ke stažení  ZDE

Oznámení záměru prodeje

Oznámení záměru prodeje nemovitosti - ke  stažení   ZDE

Zveřejnění záměru pronájmu

Záměr města Dolní Bousov pronajmout nebytové prostory  -ke  stažení   ZDE

Usnesení ZM 3/2010

Usnesení zastupitelstva města č.  ZM 3/2010 ze dne 23.6.2010 - ke stažení   ZDE

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje pozemků ke stažení - ZDE

Závěrečný účet DSO 2009

Závěrečný účet hospodaření DSO Mikroregion  Dolnobousovska za rok 2009  - ke stažení  ZDE

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 2/2010

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 2/2010 ze dne 14. 4.2010  - ke stažení  ZDE

Závěrečný účet hospodaření města

Závěrečný účet hospodaření města v roce 2009 - ke stažení  ZDE

Příloha k závěrečnéhu účtu

Příloha k závěrečnému účtu hospodaření města v roce 2009 -  ke stažení  ZDE

Příloha č. 4 závěrečného výsledku hospodaření města

Příloha č.4 závěrečného účtu - zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2009  k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ.

 

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled města na r. 2008 - 2010 - ke stažení ZDE

Plán nákladů v výnosů HČ

Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti města na rok 2010 - ke stažení ZDE

Závěrečný účet HČ

Závěrečný účet hospodářské činnosti města za rok 2009 - ke stažení ZDE

Výsledek HČ v r. 2009

Výsledek hospodářské činnosti města v roce 2009 - ke stažení ZDE

Plán nákladů v výnosů PO

Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2010 - ke stažení ZDE

Výsledek hospodaření PO

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 - ke stažení ZDE

Oznámení záměru prodeje

Město Dolní Bousov oznamuje záměr prodat a směnit pozemky - ke stažení  - ZDE

Usnesení zastupitelstva města č. 1/2010

Usnesení zastupitelstva města č. 1/2010 - ZDE

Výzva k podání nabídek TDI

Výzva k podání nabídek a zadávací  podmínky na TDI akce "Dolní Bousov - dostavba splaškové kanalizace - ZDE

Usnesení zastupitelstva města

Usnesení zastupitelstva města č. 6/2009 - ZDE

Rozpočtový výhled DSO 2010

Rozpočtový výhled Dobrovolného svazku obcí dolnobousovska - ZDE

Rozpočet DSO 2010

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí dolnobousovska - ZDE

Rozpočet 2010

Rozpočet města Dolní Bousov na rok 2010 - ZDE 

Zveřejnění záměru pronajmout nemovitost

Město Dolní Bousov oznamuje záměr pronajmout nemovitost -  ZDE

Usnesení ZM 4/2009

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 4/2009 ze dne 21.9.2009 - ZDE

Usnesení zastupitelstva města č. 3/2009

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 3/2009 ze dne 10. 6. 2009 - ZDE

Usnesení ZM 2/2009

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 2/2009 ze dne 8.4.2009 - ZDE

Závěrečný účet DSO 2008

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí mikroregionu Dolnobousovko r. 2008 - ZDE

Oznámení záměru prodeje a pronájmu

Město Dolní Bousov oznamuje záměr prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví města - ZDE

Oznámení záměru prodeje

Město Dolní Bousov oznamuje záměr prodat pozemky -  ZDE

Usnesení ZM 1/2009

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 1/2009 ze dne 18. března 2009 - ZDE

Výsledek hospodaření PO 2008

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace - ZŠ Dolní Bousov v r. 2008 - ZDE

Závěrečný účet HČ města v r. 2008

Závěrečný účet hospodářské činnosti města v roce 2008 - ZDE

Tabulka závěr. účtu města 2009

Tabulka závěrečného účtu města za r. 2008 - ZDE

Příloha k závěr. účtu města 2008

Příloha k závěrečnému účtu hospodaření města v r. 2008 - ZDE

Plán N a V PO 2009

Plán nákladů a výnosů PO ZŠ Dolní Bousov  na r. 2009 - ZDE

Plán N a V HČ 2009

Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti města 2009 - ZDE

Usnesení ZM 8/2008

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 8/2008 ze dne 17.12.2008 - ZDE

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2008

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2008, kterou se mění přílohy č. 1 a č. 2 OZV č. 2/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad -  ZDE

Oznámení zasedání zastupitelstva města

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva města  -  ZDE

Oznámení zahájení územního řízení

Veřejná vyhláška stavebního úřadu 1. stupně  - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - ZDE

Usnesení ZM 7/2008

Usnesení zastupitelstva města č. 7/2008 ze dne 22.10.2008   ZDE

Usnesení ZM 6/2008

Usnesení ZM 6/2008 ze dne 24.9.2008  ZDE

Usnesení ZM 5/2008

Usnesení zastupitelstva města  č. 5/2008 ze dne 3.9.2008   ZDE

Obecně závazná vyhláška č.1/2008

Obecně závazná vyhláška města Dolní Bousov č. 1/2008 o koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí  - ZDE

Usnesení zastupitelstva města č.4/2008

Usnesení zastupitelstva města č. 4/2008 ze dne 2.7.2008  - ZDE

Usnesení ZM č. 3/2008

Usnesení zastupitelstva města č. 3/2008 ze dne 14.5.2008  ZDE

Usnesení ZM 2/2008

Uznesení zastupitelstva města č. ZM 2/2008 ze dne 2.4.2008 -ZDE

Střední Čechy On-Line Internet

Projekt "Střední Čechy On-Line Internet" , informace o provozu Portálu ZDE

Usnesení ZM 1/2008

Usnesení ZM 1/2008 ze zasedání zastupitelstna města konaného dne 19.3.2008 - ZDE

Usnesení ZM 6/2007

Usnesení zastupitelstva města č. 6/2007 ze dne 19.12.2007 - ZDE

Usnesení zastupitelstva města

Usnesení zastupitelstva města č.5/2007 ze dne 21.11.2007 -ZDE

Usnesení ZM 4/2007

Usnesení zastupitelstva města ZM 4/2007 ze dne 17.10.2007 - ZDE

Usnesení ZM č. 3/2007

Usnesení zastupitelstva města č. 3/2007 -ZDE

Usnesení zastupitelstva města

Usnesení zastupitelstva města č.ZM 2/2007 ze dne 6.6.2007  ZDE

Usnesení ZM 1/2007

Text

Usnesení ZM 2/2/2006

Text

Usnesení ustavujícího zasedání ZM

TextInfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Dolní Bousov - 98
Dolní Bousov
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl