Archiv Úřední desky

Archiv Úřední desky do 1.4.2011

Veřejná vyhláška Zeměměřického úřadu

Oznámení  o provádění zeměměřických prací - ke stažení  ZDE

Usnesení ZM 2/2011

Usnesení zastupitelstva města  ZM 2/2011 ze dne 30. 3. 2011 - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Rozhodnutí o umístění stavby kolny s přístřeškem přiléhající k č.p. 75 v Horním Bousově, žadatel Václav Dvořák - ke stažení  ZDE 

Výzva a usnesení stavebního úřadu

Výzva stavebního úřadu Dolní Bousov k doplnění žádosti o přeložku ÚR 60 a nadzemního vedení v obci Dolní Bousov a usnesení o přerušení řízení - ke stažení  ZDE

Informace o zasedání ZM

Informace o datu, místě konání a programu zasedání zastupitelstva města - ke stažení  ZDE

Oznámení záměru prodeje nemovitostí

Oznámení města Dolní Bousov o záměru prodeje nemovitostí ve smyslu § 39 odst. 1 zák.č.128/200 Sb.  - ke stažení   ZDE

Plán N a V PO r. 2011

Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace ZŠ Dolní Bousov na rok 2011 - ke stažení  ZDE

Plán N a V HČ města na r. 2011

Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti města Dolní Bousov na rok 2011 - ke stažení  ZDE

Rozpočtový výhled r. 2009 - 2013

Rozpočtový výhled města Dolní Bousov na rok 2009 - 2013 - ke stažení  ZDE

Rozpočet města na rok 2011

Rozpočet města Dolní Bousov na rok 2011 - ke stažení  ZDE

Rozpočtový výhled DSO 2011

Rozpočtový výhled Dobrovolného svazku obcí Dolnobousovska - ke stažení  ZDE

Rozpočet DSO 2011

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Dolnobousovska na r. 2011 - ke stažení  ZDE

Výroční zpráva

Výroční zpráva ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - ke stažení  ZDE

Uzavírka ulice Školní

Rozhodnutí o povolení částečné uzavírky ulice Školní - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a nařízení veřejného ústního jednání , navrhovatelé Radek Valíček, Oldřich Hlaváč, Romana Hlaváčová - ke stažení  ZDE

Usnesení zastupitelstva města

Usnesení ZM č. 1/2011 ze dne 31. 1. 2011 - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení , stavebník Martina Gabašová - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Rozhodnutí o umístění stavby , vrtaná studna,  žadatel Miroslav Smetana - ke stažení  ZDE 

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Oznámení  zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání - přeložka UR60 a nadzemního vedení  v ul. Kostelní - ke stažení  ZDE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích

OZV města Dolní Bousov č. 1/2011 o místních poplatcích, schválená usnesením ZM 1/2011 ze dne 31. 1. 2011 - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - rekonstrukce RD a přístavba v obci Dobšín, žadatel Jiřina Kubečková - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání -domovní čistírna odpadních vod v obci Dobšín, žadatel Jiřina Kubečková - ke stažení  ZDE

Informace o zasedání zastupitelstva města

Informace o termínu a programu zasedání ZM - ke stažení  ZDE

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o uložení písemnosti Městského úřadu Dolní Bousov , odbor evidence obyvatel, do vlastních rukou adresáta Jana Diazová - ke stažení  ZDE

Oznámení záměru prodeje

Město Dolní Bousov oznamuje záměr prodeje nemovitostí - ke stažení ZDE

Upozornění na konec termínu pro podání návrhů k ÚP

Upozornění města Dolní Bousov na termín ukončení podání návrhů k pořízení Územního  plánu města Dolní Bousov - ke stažení  ZDE

Usnesení zastupitelstva města č.2/2/2010

Usnesení zastupitelstva města č. 2/2/2010 - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška stavebního úřadu

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, žadatel  o vydání územního rozhodnutí  Miroslav Smetana - ke stažení  ZDE

Výzva k podání nabídky do zadávacího řízení

Výzva k podání nabídky do zadávacího řízení na stavební práce "Zateplení Základní školy T.G. Masaryka, Dolní Bousov" - dokument ke stažení  ZDE

Oznámení o konání prohlídky

Oznámení o konání prohlídky místa plnění "Zateplení Základní školy T.G. Masaryka Dolní Bousov"  - ke stažení   ZDE

Veřejná vyhláška finančního úřadu

 Oznámení Finančního úřadu Praha - západ, o uložení písemnosti daňového subjektu Jiří Najman nar. 1957 - ke stažení  ZDE

Informace o zasedání zastupitelstva města

Informace o zasedání ZM , které se uskuteční dne 15. 12. 2010 - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška Magistrátu města Mladá Boleslav

Oznámení o uložení písemnosti jejímž adresátem je Zdeněk Volák, nar. 1964 - ke stažení  ZDE

Rozpočtové provizorium

Rozpočtové provizorium na rok 2011 -  ke stažení     ZDE

Veřejná vyhláška finančního úřadu Mladá Boleslav

Oznámení o uložení písemnosti daňového subjektu Josef Dani dat. nar. 1. 7. 1967 - ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška Magistrátu Ml.Boleslav

Oznámení o uložení písemnosti jejímž adresátem je Jaromír Bryksí, nar. 1941 - ke stažení  ZDE

Oznámení o uložení písemnosti

Celní úřad Česká Lípa oznamuje  uložení písemnosti daňovému subjektu Jindřich Stýskal - ke stažení  ZDE

Usnesení z ustavujícího zasedání ZM

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města -ke stažení  ZDE

Veřejná vyhláška Finančního úřadu Praha - západ

Oznámení o uložení písemnosti určené daňovému subjektu Jiří Najman,  Palackého 128, 294 04 Dolní Bousov - ke stažení  ZDE

Změna místa a času konání ustavujícího zasedání ZM

Ustavující zasedání zastupitelstva města Dolní Bousov se uskuteční v pondělí 8. listopadu od 17 hodin v prostorách Městské knihovny Dolní Bousov.

Informace o zasedání ZM

Informace o ustavujícím zasedání zastupitelstva města - ke stažení  ZDE

Zastupitelstvo města zvolené 15. a 16. 10. 2010

Nově zvolené zastupitelstvo města  - ke stažení  ZDE

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 6/2010

Usnesení č.  ZM 6/2010 ze dne 6. 10. 2010 ke stažení  -ZDE

Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Mladé Boleslavi

Oznámení  o uložení písemnosti daňového subjektu Anna Brožová, Příhonská 156, Dolní Bousov - ke stažení  ZDE

Usnesení ZM 5/2010

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 5/2010 - ke stažení  ZDE

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 4/2010

Usnesení ZM 4/2010 - ke stažení  ZDE

Registrace kandidátních listin

Registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstva města Dolní Bousov konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - ke stažení  ZDE

Oznámení záměru prodeje

Oznámení záměru prodeje nemovitosti - ke  stažení   ZDE

Zveřejnění záměru pronájmu

Záměr města Dolní Bousov pronajmout nebytové prostory  -ke  stažení   ZDE

Usnesení ZM 3/2010

Usnesení zastupitelstva města č.  ZM 3/2010 ze dne 23.6.2010 - ke stažení   ZDE

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje pozemků ke stažení - ZDE

Závěrečný účet DSO 2009

Závěrečný účet hospodaření DSO Mikroregion  Dolnobousovska za rok 2009  - ke stažení  ZDE

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 2/2010

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 2/2010 ze dne 14. 4.2010  - ke stažení  ZDE

Závěrečný účet hospodaření města

Závěrečný účet hospodaření města v roce 2009 - ke stažení  ZDE

Příloha k závěrečnéhu účtu

Příloha k závěrečnému účtu hospodaření města v roce 2009 -  ke stažení  ZDE

Příloha č. 4 závěrečného výsledku hospodaření města

Příloha č.4 závěrečného účtu - zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2009  k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ.

 

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled města na r. 2008 - 2010 - ke stažení ZDE

Plán nákladů v výnosů HČ

Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti města na rok 2010 - ke stažení ZDE

Závěrečný účet HČ

Závěrečný účet hospodářské činnosti města za rok 2009 - ke stažení ZDE

Výsledek HČ v r. 2009

Výsledek hospodářské činnosti města v roce 2009 - ke stažení ZDE

Plán nákladů v výnosů PO

Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2010 - ke stažení ZDE

Výsledek hospodaření PO

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 - ke stažení ZDE

Oznámení záměru prodeje

Město Dolní Bousov oznamuje záměr prodat a směnit pozemky - ke stažení  - ZDE

Usnesení zastupitelstva města č. 1/2010

Usnesení zastupitelstva města č. 1/2010 - ZDE

Výzva k podání nabídek TDI

Výzva k podání nabídek a zadávací  podmínky na TDI akce "Dolní Bousov - dostavba splaškové kanalizace - ZDE

Usnesení zastupitelstva města

Usnesení zastupitelstva města č. 6/2009 - ZDE

Rozpočtový výhled DSO 2010

Rozpočtový výhled Dobrovolného svazku obcí dolnobousovska - ZDE

Rozpočet DSO 2010

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí dolnobousovska - ZDE

Rozpočet 2010

Rozpočet města Dolní Bousov na rok 2010 - ZDE 

Zveřejnění záměru pronajmout nemovitost

Město Dolní Bousov oznamuje záměr pronajmout nemovitost -  ZDE

Usnesení ZM 4/2009

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 4/2009 ze dne 21.9.2009 - ZDE

Usnesení zastupitelstva města č. 3/2009

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 3/2009 ze dne 10. 6. 2009 - ZDE

Usnesení ZM 2/2009

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 2/2009 ze dne 8.4.2009 - ZDE

Závěrečný účet DSO 2008

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí mikroregionu Dolnobousovko r. 2008 - ZDE

Oznámení záměru prodeje a pronájmu

Město Dolní Bousov oznamuje záměr prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví města - ZDE

Oznámení záměru prodeje

Město Dolní Bousov oznamuje záměr prodat pozemky -  ZDE

Usnesení ZM 1/2009

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 1/2009 ze dne 18. března 2009 - ZDE

Výsledek hospodaření PO 2008

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace - ZŠ Dolní Bousov v r. 2008 - ZDE

Závěrečný účet HČ města v r. 2008

Závěrečný účet hospodářské činnosti města v roce 2008 - ZDE

Tabulka závěr. účtu města 2009

Tabulka závěrečného účtu města za r. 2008 - ZDE

Příloha k závěr. účtu města 2008

Příloha k závěrečnému účtu hospodaření města v r. 2008 - ZDE

Plán N a V PO 2009

Plán nákladů a výnosů PO ZŠ Dolní Bousov  na r. 2009 - ZDE

Plán N a V HČ 2009

Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti města 2009 - ZDE

Usnesení ZM 8/2008

Usnesení zastupitelstva města č. ZM 8/2008 ze dne 17.12.2008 - ZDE

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2008

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2008, kterou se mění přílohy č. 1 a č. 2 OZV č. 2/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad -  ZDE

Oznámení zasedání zastupitelstva města

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva města  -  ZDE

Oznámení zahájení územního řízení

Veřejná vyhláška stavebního úřadu 1. stupně  - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - ZDE

Usnesení ZM 7/2008

Usnesení zastupitelstva města č. 7/2008 ze dne 22.10.2008   ZDE

Usnesení ZM 6/2008

Usnesení ZM 6/2008 ze dne 24.9.2008  ZDE

Usnesení ZM 5/2008

Usnesení zastupitelstva města  č. 5/2008 ze dne 3.9.2008   ZDE

Obecně závazná vyhláška č.1/2008

Obecně závazná vyhláška města Dolní Bousov č. 1/2008 o koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí  - ZDE

Usnesení zastupitelstva města č.4/2008

Usnesení zastupitelstva města č. 4/2008 ze dne 2.7.2008  - ZDE

Usnesení ZM č. 3/2008

Usnesení zastupitelstva města č. 3/2008 ze dne 14.5.2008  ZDE

Usnesení ZM 2/2008

Uznesení zastupitelstva města č. ZM 2/2008 ze dne 2.4.2008 -ZDE

Střední Čechy On-Line Internet

Projekt "Střední Čechy On-Line Internet" , informace o provozu Portálu ZDE

Usnesení ZM 1/2008

Usnesení ZM 1/2008 ze zasedání zastupitelstna města konaného dne 19.3.2008 - ZDE

Usnesení ZM 6/2007

Usnesení zastupitelstva města č. 6/2007 ze dne 19.12.2007 - ZDE

Usnesení zastupitelstva města

Usnesení zastupitelstva města č.5/2007 ze dne 21.11.2007 -ZDE

Usnesení ZM 4/2007

Usnesení zastupitelstva města ZM 4/2007 ze dne 17.10.2007 - ZDE

Usnesení ZM č. 3/2007

Usnesení zastupitelstva města č. 3/2007 -ZDE

Usnesení zastupitelstva města

Usnesení zastupitelstva města č.ZM 2/2007 ze dne 6.6.2007  ZDE

Usnesení ZM 1/2007

Text

Usnesení ZM 2/2/2006

Text

Usnesení ustavujícího zasedání ZM

TextSLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
(6/2018)

jsme na konci roku 2018, ale také na začátku volebního období 2018- 2022. Dne 5. listopadu se konalo ustavující zasedání nového zastupitelstva města, které zvolilo nové vedení města. Novým místostarostou se stal pan Pavel Kubeček, který bude pracovat pro město jako tzv. uvolněný místostarosta, což znamená, že na toto období přerušil své předchozí zaměstnání a bude se práci pro naše město věnovat na plný úvazek. Rada města bude pracovat v tomto volebním období ve složení Miroslav Boček, Pavel Kubeček, Ing. Robert Olbrich, Karel Hosa a Mgr. Jiří Procházka. Doufám, že navážeme na minulá období a budeme pokračovat v modernizaci našeho města, místních částí a našeho okolí tak, abyste vy občané byli spokojeni...

Bousovák číslo 6/2018
(formát: Pdf; 6,89 MB)


celý článek

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Historické - 78
Historické
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl