Kompostárna

KOMPOSTÁRNA V DOLNÍM BOUSOVĚ OTEVŘENA

Vážení občané,

v úterý 04. 06. 2013 byl v Dolním Bousově zahájen provoz nové kompostárny. Město Dolní Bousov, jakožto provozovatel, považuje za důležité seznámit občany města a místních částí se základními informacemi o chodu kompostárny.
Nejprve pár slov k výstavbě a investicím. Areál kompostárny navazuje na areál sběrného dvora.
(viz přiložená mapa). Investorem bylo město Dolní Bousov. Celkové náklady na výstavbu činili 3 199 103,-Kč s DPH. Náklady města činili 319 910,-Kč s DPH. Zbylé náklady pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí. Stavbu realizovala firma Josef SVOBODA v období červenec až listopad 2012. Dotace neřešila vybavení kompostárny tzn. traktor, překopávač, štěpkovač atd. Toto vybavení bude město řešit formou pronájmu nebo zakoupením z vlastních prostředků. Na kompostárnu budou přijímány následující odpady – tráva, listí, větve, zemina a další biologicky rozložitelný odpad.
Kompostárnu mohou využívat všichni občané Dolního Bousova, Horního Bousova, Vlčího Pole, Bechova, Svobodína, Ošťovic a Střehomi. 

 

Kompostárna Dolní Bousov
lokalita Pivák, v části Zahrádky
 
PROVOZOVATEL A VLASTNÍK
Město Dolní Bousov, Náměstí T.G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, IČO 00237680
 
ODPOVĚDNÁ OSOBA
Jindra Orságová, Městský úřad – vedoucí odboru místního hospodářství, Nám. T.G. Masaryka 1
294 04 Dolní Bousov, tel. 326 396 257, e-mail: ved.mh@dolni-bousov.cz
 
VEDOUCÍ OBSLUHY Kompostárny
Petr Nechánský ( obsluha sběrného dvora )  
 
PROVOZNÍ DOBA
úterý       8:00 – 16:00
čtvrtek
     8:00 – 18:00
sobota     8:00 – 12:00  
 
Kompostárna je ZDARMA určena pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v Dolním Bousově a místních částech s výjimkou právnických, nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Odevzdání biologicky rozložitelného odpadu bude prováděno na základě kontroly občanského průkazu..
 
INFORMACE O PROVOZU
internetové stránky města www.dolni-bousov.cz nebo MěÚ pí.Orságová tel. 326 396 257
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Od 04. 06. 2013 bude odkládání bioodpadu (tráva , listí, odpad ze zahrádek atd. ) kdekoli na veřejném prostranství mimo kompostárnu považováno za znečišťování životního prostředí a pokutováno až do výše 50 000 Kč!
 

Miroslav Boček
starosta města 

foto

foto


Informační e-mail Autor: admin | Vydáno dne 11. 06. 2013

Kompostárna

KOMPOSTÁRNA - HLAVNÍ PŘÍJEZDOVÉ TRASY

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
(1/2018)

rok 2017 jsme zakončili novoročním ohňostrojem na rybníku Pískovák. Jsme na prahu roku 2018, který bude rokem velkých oslav napříč celou republikou. Oslavy 100. výročí založení republiky, oslavy 100. výročí ukončení 1. světové války a pro nás také oslavy 700 let od nejstaršího písemného záznamu o Dolním Bousově, který se datuje k roku 1318...

Bousovák číslo 1/2018
(formát: Pdf; 4,76 MB)


celý článek

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Dolní Bousov - 187
Dolní Bousov
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl