Kompostárna

KOMPOSTÁRNA V DOLNÍM BOUSOVĚ OTEVŘENA

Vážení občané,

v úterý 04. 06. 2013 byl v Dolním Bousově zahájen provoz nové kompostárny. Město Dolní Bousov, jakožto provozovatel, považuje za důležité seznámit občany města a místních částí se základními informacemi o chodu kompostárny.
Nejprve pár slov k výstavbě a investicím. Areál kompostárny navazuje na areál sběrného dvora.
(viz přiložená mapa). Investorem bylo město Dolní Bousov. Celkové náklady na výstavbu činili 3 199 103,-Kč s DPH. Náklady města činili 319 910,-Kč s DPH. Zbylé náklady pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí. Stavbu realizovala firma Josef SVOBODA v období červenec až listopad 2012. Dotace neřešila vybavení kompostárny tzn. traktor, překopávač, štěpkovač atd. Toto vybavení bude město řešit formou pronájmu nebo zakoupením z vlastních prostředků. Na kompostárnu budou přijímány následující odpady – tráva, listí, větve, zemina a další biologicky rozložitelný odpad.
Kompostárnu mohou využívat všichni občané Dolního Bousova, Horního Bousova, Vlčího Pole, Bechova, Svobodína, Ošťovic a Střehomi. 

 

Kompostárna Dolní Bousov
lokalita Pivák, v části Zahrádky
 
PROVOZOVATEL A VLASTNÍK
Město Dolní Bousov, Náměstí T.G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, IČO 00237680
 
ODPOVĚDNÁ OSOBA
Jindra Orságová, Městský úřad – vedoucí odboru místního hospodářství, Nám. T.G. Masaryka 1
294 04 Dolní Bousov, tel. 326 396 257, e-mail: ved.mh@dolni-bousov.cz
 
VEDOUCÍ OBSLUHY Kompostárny
Petr Nechánský ( obsluha sběrného dvora )  
 
PROVOZNÍ DOBA
úterý       8:00-11:30 12:00-16:00
čtvrtek
     8:00-11:30 12:00-18:00
sobota     8:00 – 12:00  
 
Kompostárna je ZDARMA určena pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v Dolním Bousově a místních částech s výjimkou právnických, nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Odevzdání biologicky rozložitelného odpadu bude prováděno na základě kontroly občanského průkazu..
 
INFORMACE O PROVOZU
internetové stránky města www.dolni-bousov.cz nebo MěÚ pí.Orságová tel. 326 396 257
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Od 04. 06. 2013 bude odkládání bioodpadu (tráva , listí, odpad ze zahrádek atd. ) kdekoli na veřejném prostranství mimo kompostárnu považováno za znečišťování životního prostředí a pokutováno až do výše 50 000 Kč!
 

Miroslav Boček
starosta města 

foto

foto


Informační e-mail Autor: admin | Vydáno dne 11. 06. 2013

Kompostárna

KOMPOSTÁRNA - HLAVNÍ PŘÍJEZDOVÉ TRASY

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
(1/2019)

rok 2018 je minulostí. S novými cíli a plány hledíme do roku nového. I v letošním roce chceme pokračovat ve zvelebování našeho města a našich místních částí. Než vás seznámím s plány na letošní rok a na celé volební období, zmínil bych se lehce o tom, co se podařilo, ale i nepodařilo v roce 2018. Podařilo se zrealizovat několik investičních projektů, které byly financovány jak z dotačních prostředků, tak i z rozpočtu města. Celkem bylo proinvestováno více jak 45 mil. korun. K tomu můžeme připočíst investici Středočeského kraje ve výši 20,5 mil. korun na modernizaci ulice Dlouhá...

Bousovák číslo 1/2019
(formát: Pdf; 2,89 MB)


celý článek

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Dolní Bousov - 100
Dolní Bousov
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl