Informace MěÚ pro občany >> NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V DOLNÍM BOUSOVĚ OTEVŘEN!
Informace MěÚ pro občany

NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V DOLNÍM BOUSOVĚ OTEVŘEN!

Vážení občané,
 
v pondělí v  22. 4. 2013 v 11:00 byl v Dolním Bousově slavnostně otevřen nový sběrný dvůr. Město Dolní Bousov, jakožto zřizovatel, považuje za důležité seznámit občany města a místních částí se základními informacemi o jeho chodu.


Nejprve pár slov k výstavbě a investicím. Celý areál vznikl na místě bývalé skládky v lokalitě Pivák v části Zahrádky (viz přiložená mapa). Investorem bylo město Dolní Bousov, kterému se na výstavbu podařilo v roce 2011 získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 3.409.714,- Kč. Zbývajících 378.745,- Kč z celkových nákladů 3.787.459,- Kč doplatilo ze svého rozpočtu město. Stavbu realizovala firma ZETEZA v období duben až říjen 2012. Dotace neřešila vybavení sběrného dvora. Náklady na provoz (pronájem kontejnerů, energie, obsluha) jsou odhadnuty na 0,5 mil. korun. Tyto náklady bude město hradit z rozpočtu města. Během března letošního roku byl vybudován ochranný val, který odděluje areál od obytné zóny Zahrádky. Val bude postupně osázen zelení. Sběrný dvůr mohou využívat všichni občané Dolního Bousova, Horního Bousova, Vlčího Pole, Bechova, Svobodína, Ošťovic a Střehomi.

Běžný provoz zahájen v úterý 23. 4. 2013.

SBĚRNÝ DVŮR Dolní Bousov
lokalita Pivák, v části Zahrádky
 
 • PROVOZOVATEL A VLASTNÍK: Město Dolní Bousov, Náměstí T.G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, IČO 00237680 

 • ODPOVĚDNÁ OSOBA: Jindra Orságová, Městský úřad –  vedoucí odboru místního hospodářství, Nám. T.G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, tel. 326 396 257, e-mail: ved.mh@dolni-bousov.cz 

 • VEDOUCÍ OBSLUHY SBĚRNÉHO DVORA: Petr Nechánský

 • PROVOZNÍ DOBA:
  úterý 8:00-11:30 12:00-16:00
  čtvrtek 8:00-11:30 12:00-16:00
  sobota   8:00 – 12:00  

 • Sběrný dvůr je ZDARMA určen pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v Dolním Bousově a místních částech s výjimkou právnických, nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Odevzdání odpadu bude prováděno na základě kontroly občanského průkazu. Objemný odpad nad 150 kg / rok, stavební odpad nad 150 kg / rok a pneumatiky budou zpoplatněny dle platného ceníku.

 • Odpady bude vyvážet a likvidovat firma Severočeské komunální služby s.r.o. z Jablonce nad Nisou, součást firmy Marius Pedersen. Zpětný odběr elektrozařízení budou zajišťovat firmy ASEKOL s.r.o., ELKTROWIN a.s. a EKOLAMP a.s.

 • INFORMACE O PROVOZU: internetové stránky města
  www.dolni-bousov.cz nebo MěÚ pí.Orságová tel. 326 396 257

 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Od 23. 4. 2013 bude ukládání odpadu kdekoli na veřejném prostranství mimo sběrný dvůr považováno za založení černé skládky a pokutováno až do výše 50 000 Kč!Více informací o Sběrném dvoru naleznete zde.


Informační e-mail Autor: Starosta města | Vydáno dne 22. 04. 2013
InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Historické - 31
Historické
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl