Slovo starosty >> 4/2017
Slovo starosty

4/2017

Vážení spoluobčané,

Starosta města Miroslav Boček v rámci novinek v našem městě, bych chtěl potěšit občany lokality Zahrádky a ulice Dlouhá. Městu se podařilo získat dotaci na vybudování nových chodníků a parkovacích stání. Žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury byla podána v lednu letošního roku. Informaci o přiznání dotace ve výši 7,5 mil. korun obdrželo město počátkem července. Je to první krok k dokončení projektu, který svojí historií sahá až do roku 2007. Nyní bude probíhat příprava podkladů pro výběrové řízení na zhotovitele. Odhadované náklady na celý projekt jsou dle projektové dokumentace 16 mil. korun bez DPH. Přesný termín realizace v tuto chvíli není známý. Další bodem v rámci projektu budou jednání s úřadem Středočeského kraje ohledně termínu dokončení opravy krajské komunikace v ulici Dlouhá, která musí proběhnout před vybudováním nových chodníků. Vedení města bude občany včas informovat.

V polovině července byly zahájeny stavební práce na vybudování nového parkoviště pod poštou v ulici Palackého. Město oslovilo ve výběrovém řízení tři uchazeče: firmu Svoboda, firmu Miroslav Rejzek a firmu Stavotrans s.r.o. Mnichovo Hradiště. Nejvýhodnější nabídku podala firma Svoboda v celkové výši 1.036.885 Kč bez DPH. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Jaroslav Sedláček z Bosně. Termín dokončení dle smlouvy o dílo je do 30. 10. 2017.

Další stavební činnost byla zahájena v prostorách budovy bývalé spořitelny na náměstí. Prostory v přízemí budovy budou přebudovány pro potřeby pobočky České pošty. Do výběrového řízení se přihlásily čtyři firmy: ZETA Benátky s.r.o., Karel Hosa – ZETEZA, Stavby Koťátko Sobotka a Luboš Roudnický – Stavitel z Předměřic. Nejvýhodnější nabídku podala fa. ZETA Benátky s.r.o. v celkové výši 993.301 Kč bez DPH. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Lubor Jenček ze Sobotky. Termín dokončení je stanoven do 30. 9. 2017. Poté budou prostory předány České poště.

V polovině června se naplno rozeběhly stavební práce na vodojemu Horní Bousov. Byla stržena stará střecha a strop. Probíhaly práce spojené se šalováním a přípravou na vylití nového stropu budovy. Nyní budou pokračovat práce na novém zastřešení budovy a část prací se přesune do vnitřních prostor budovy. Zde začnou práce spojené se sanací stropů nad oběma nádržemi a výměnou armatur na nátokovém a výtokovém potrubí. Opakovaně apeluji na občany, aby se chovali ke spotřebě vody uvědoměle, protože zásobování občanů pitnou vodou pojede pouze na jednu nádrž.

V období letních prázdnin probíhají prakticky ve všech městech údržbové a opravné práce ve školských zařízeních. Nejinak je to i v našem městě, kde město je zřizovatelem ZŠ a MŠ. V základní škole bude z důvodu navyšujícího se počtu žáků vybudováno nové sociální zařízení pro chlapce v přízemí staré budovy. Investice 194.000 Kč bez DPH. Požadavek vznikl na základě kontroly z Krajské hygienické stanice na podzim roku 2016.

Další údržbové práce probíhají v budově MŠ v Zahradní ulici. Ve dvou třídách budou vyměněna zářivková svítidla za modernější a úspornější LED svítidla. Stará 30tiletá svítidla nesplňovala hygienické normy nasvícení. Investice 170.000 Kč bez DPH. Dále bude provedena výměna litinových radiátorů v 1. patře na sociálních zařízeních a v přízemí v šatně. Investice do topení bude činit 65.000 Kč bez DPH. Další investicí je výměna PVC a koberců ve třídách v přízemí a v 1. patře. Výměna bude stát 97.000 Kč bez DPH. Poslední plánovanou investicí je obnova herních prvků pro děti v zahradě MŠ. V roce 2016 byly odstraněny původní a nebezpečné kovové herní prvky. Firma Hřiště. cz s.r.o., která vyhrála výběrové řízení, zahájí práce na přelomu měsíce července a srpna. Plánovaná investice 559.720 Kč bez DPH. Přes letní prázdniny investuje město z rozpočtu do oprav ve školských zařízeních celkem 1.085.720 Kč bez DPH. V bývalé budově školy v místní části Horní Bousov byly dokončeny práce na zprovoznění sociálních zařízení, oprava kanalizace, oprava elektroinstalace a lokálního vytápění. Dále byly ukončeny zednické práce po výměně oken v celé budově. Postupně budou k dispozici pro spolkovou činnost dvě bývalé třídy, sociální zařízení a prostory místní knihovny. Zbývá opravit a zrenovovat parkety ve třídách, vymalovat a zrenovovat hlavní vchodové dveře. Celkové náklady za ukončené práce činí zatím 795.000 Kč bez DPH.

Kulturní památky. Během léta se pokračuje na restaurování několika kulturních památek v našem městě a okolí. Jedná se o restaurování krucifixu s kamenným podstavcem v ulici Příhonská u domu Lukášových. Po sejmutí a rozebrání kovových částí zástupci odboru památkové péče konstatovali, že se jedná o naprostý unikát provedení kříže s Kristem v rámci České republiky. Restaurování a zpětná montáž bude ukončena na podzim letošního roku.

Další kulturní památkou, která se nyní restauruje, je kříž v místní části Střehom u bývalé sodovkárny. Kamenný podstavec byl očištěn, kříž sejmut a pracuje se na jeho obnově. Zpětná instalace proběhne také na podzim letošního roku.

Probíhá také oprava kříže na hřbitově v Dolním Bousově, který není zapsanou kulturní památkou. Práce spojené s obnovou běží dle časového harmonogramu.

Kříž byl ve velmi špatném technickém stavu. Zmíněné práce provádí akademický sochař Martin Pokorný z Čížovek. Kříž, který zdobí hřbitov na Bechovi, se také restauruje. Práce provádí kovářství Pavel Kverek. Starý kříž bude nahrazen replikou z dubového dřeva. Zatím je připraveno nové pískovcové lože s držákem pro ukotvení kříže. Dále budou zrenovována vstupní vrata a kovové části oplocení.

V rámci zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy byly v místních částech Bechov a Horní Bousov ve spolupráci se Středočeským krajem instalovány tzv. prvky systému aktivního monitoringu – zařízení pro měření rychlosti s informačním panelem, kamerou a počítačovou jednotkou pro vyhodnocování získaných dat. Do konce měsíce června běžel zkušební provoz zařízení. Nasbíraná data budou sloužit jak pro policii ČR, tak i pro zástupce vedení města v řešení závažných dopravních přestupků, nedodržování povolené rychlosti a monitoringu dopravy atd...

V neděli 11. 6. 2017 v rámci dětského dne otevřelo město Dolní Bousov II. naučnou stezku pro pěší pod názvem „Krajinou Červenského rybníka“. V den otevření navštívilo stezku kolem čtyř set návštěvníků, z toho byla třetina dětí. Investorem vybudování stezky bylo město. Náklady spojené s vyčištěním trasy, výrobou mobiliáře (tabule, mostky, lávky, směrovníky) a grafiky činily 388.000 Kč. Tímto bych chtěl poděpoděkovat všem, kteří se podíleli na vybudování této nádherné stezky. V týmu, který připravoval stezku půl roku, byli: kovářství Pavel Kverek (mobiliář), přírodovědný kroužek pod vedením Pavly Bartkové a Zuzany Hejnové (úklid stezky, texty tabulí, koordinace projektu), vedoucí IC Dita Říhová, firma Horák Region Design (grafika) a kresby dodala paní Jarmila Jakubcová. Dále bych chtěl také poděkovat členům rybářských spolků Dolní Bousov a Sobotka, kteří se podíleli na organizaci dětského dne. Ceny a odměny dodal úřad Středočeského kraje v rámci podpory obdobných akcí pro děti. Všem občanům vřele doporučuji stezku navštívit a na chvíli si vyčistit hlavu procházkou nádhernou přírodou.

Přeji vám hezký zbytek léta.

Miroslav Boček
starosta města


SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
(3/2018)

dovolte mi, abych vás informoval o novinkách v našem městě a místních částech, které se udály a které se připravují. Největší investiční akce roku 2018 v našem městě je spojená s rekonstrukcí krajské komunikace v ulici Dlouhá, kde investorem a koordinátorem prací je Středočeský kraj...

Bousovák číslo 3/2018
(formát: Pdf; 3,56 MB)


celý článek

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Dolní Bousov - 4
Dolní Bousov
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl