Slovo starosty >> 5/2017
Slovo starosty

5/2017

Vážení spoluobčané,

Starosta města Miroslav Boček čas dovolených a prázdnin je za námi. Začal nový školní rok s rekordním počtem prvňáčků v naší škole. Poprvé v historii naší školy byly otevřeny tři první třídy. S tím jsou spojené jak organizační záležitosti v rámci školy, tak i stoupající náklady v rámci příspěvku z rozpočtu města od zřizovatele. Přeji všem novým prvňáčkům příjemný začátek jejich nové etapy života. Vstupujeme do posledního čtvrtletí letošního roku. Co nás ještě čeká a co nás nemine? Vedení města se začne zabývat návrhem rozpočtu na rok 2018. Rozpočet na příští rok bude určitě ovlivněn dvěma velkými investicemi, které se rozeběhnou částečně letos, ale většina plánovaných prací proběhne v následujícím roce.

Za prvé, jedná se o projekt „Intenzifikace ČOV“ o celkových nákladech 7.718.796 Kč s DPH. Na tento projekt získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí v celkové výši 4.351.391 Kč. Dne 11. 9. 2017 proběhlo předání staveniště za účasti zhotovitele firmy VODA.CZ, stavebního dozoru a vedení města. Termín dokončení je naplánován na 16 měsíců od předání staveniště a bude probíhat za plného provozu čističky odpadních vod.

Za druhé se jedná o projekt „Vybudování chodníků pro pěší a parkovacích míst v ulicích Zahrádky a Dlouhá“. Tady je víceméně jisté, že stavební práce začnou až příští rok. Město dne 10. 9. 2017 vyhlásilo výběrové řízení. Termín podání nabídek je do 4. 10. 2017. Poté bude následovat hodnocení nabídek a rozhodnutí o výběru zhotovitele. Po splnění všech zákonných lhůt dle zákona o veřejných zakázkách je podepsání smlouvy o dílo s vítězným uchazečem naplánováno na začátek listopadu. I na tento projekt se podařilo městu získat dotaci, tentokrát ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 7.484.000 Kč. Odhadované celkové náklady činí 16 mil. korun. O všem podstatném a hlavně termínech budou občané daných ulic, ale i ostatní včas informováni.

Oba dva projekty budou spolufinancovány z rozpočtu města na rok 2018.

Další dva projekty, které mohou ovlivnit rozpočet města v příštím roce, se týkají školských zařízení v našem městě. V lednu letošního roku podalo město žádost o dotaci na vybudování jazykových učeben v podkroví budovy základní školy a vybudování přírodovědné učebny v prostoru za sportovní halou. Rozpočet tohoto projektu se pohybuje okolo šesti miliónů korun. Bohužel k dnešnímu dni, po osmi měsících od podání, neznáme výsledek žádosti o dotaci.

Druhý projekt se týká mateřské školy. Město má zpracovanou projektovou dokumentaci na rozšíření MŠ o další třídu v budově naproti škole (bývalé holičství). Rozpočet projektu je zhruba pět miliónů korun. Místní akční skupina Český ráj vyhlásila 11. 9. 2017 výzvy pro podání žádosti o dotaci na vzdělávání. Možnost podání žádostí začne 25. 9. 2017. Město je členem této Místní akční skupiny od roku 2011. Projekt i žádost máme připravenou, a proto nic nebrání k tomu, abychom žádost o dotaci podali. Zda budeme úspěšní či ne, se dozvíme v horizontu půl roku.

Informace k dalším rozeběhnutým projektům

Do konce září bude dokončeno a předáno nové parkoviště pod poštou. Poté bude následovat kolaudační řízení. Vznikne zde 18 parkovacích míst pro osobní automobily a 9 míst pro motorkáře. Provoz na parkovišti bude jednosměrný, jak rozhodli při povolování stavby a schvalování projektové dokumentace Odbor dopravy magistrátu Mladá Boleslav a Policie ČR.

V zahradě mateřské školy v ulici Zahradní vyrostly během měsíce září nové herní prvky pro naše nejmenší. Dokončení včetně terénních úprav je naplánováno do konce září. Práce provádí firma Hřiště.cz s.r.o.

Dne 27. 9. 2017 budou slavnostně předány nové prostory v budově č.p. 122 na Náměstí T.G. Masaryka pro potřeby pobočky České pošty. Plný provoz pošty by se měl rozeběhnout od 2. 10. 2017.

Zpracování projektových dokumentací

V září byla městu předána zpracovaná projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na rozšíření a modernizaci budovy sokolovny. Dokumentaci zpracoval Ing. Vladimír Sobotka ve spolupráci s Ing. arch. Františkem Šínou. Zároveň byla městu předána studie úprav interiéru budovy sokolovny, kterou zpracoval Ing. arch. František Šína. Nyní bude následovat proces související se stavebním povolením. Město se bude snažit najít vhodný dotační titul na pokrytí finančních prostředků na tuto rekonstrukci.

Konečně se také podařilo dokončit projektovou dokumentaci na revitalizaci sídliště na Příhoně. Dokumentace se několikrát musela předělávat na základě připomínek Policie ČR a Hasičského záchranného sboru Mladá Boleslav v rámci stanovisek k danému projektu. Nyní bude následovat žádost o územní řízení a poté žádost o stavební povolení.

V místní části Svobodín byly zahájeny práce na vybudování prostoru pro požární sport v místě za budovou firmy Lentus. Hřiště pro požární sport si vybudují členové SDH Bechov sami za finančního přispění města. Požární sport v této místní části zažívá velký boom a nový stánek bude určitě místním hasičům slušet.

Miroslav Boček
starosta města


SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
(5/2018)

jsme na konci volebního období 2014–2018. Dovolte mi lehce toto období zhodnotit a bilancovat. Co se za uplynulé období povedlo a co se nepovedlo zrealizovat. Názor může mít každý rozdílný, ale myslím, že pozitiva převáží ta negativa. Je potřeba se na věci dívat s nadhledem a s odstupem času...

Bousovák číslo 5/2018
(formát: Pdf; 2,82 MB)


celý článek

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Historické - 16
Historické
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl