Slovo starosty >> 6/2017
Slovo starosty

6/2017

Vážení spoluobčané,

Starosta města Miroslav Boček blíží se kouzelný čas Vánoc, čas kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité chvíle pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si můžeme přát.

Važme si jeden druhého a zachovejme si slavnostní chvíle z vánočních a novoročních svátků po celý rok. Vánoce v nás vyvolávají i vzpomínky na naše blízké, kteří jsou někde daleko, nebo si v tichosti připomínáme i ty, kteří již bohužel nejsou mezi námi.

Do nového roku si proto přejme vždy najít dostatek sil, odvahy i trpělivosti s každou, byť sebemenší životní výzvou. Přejme si, abychom se každý den dokázali alespoň na malou chvíli zastavit a zjistit jaké to je, když nikam nespěcháme. Občas stačí málo, třeba jen zkusit vnímat pohodu a krásu, kterou pro hektický způsob života často přehlížíme a prožít radost z každé hezké chvilky s našimi nejbližšími.

K příležitosti těchto krásných svátků Vám jménem Městského úřadu a zastupitelů města chci popřát dobrou pohodu, klidné svátky a zároveň Vám do nového roku přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.

Prosincové číslo Bousováku nám vždy oznamuje konec daného roku a počátek roku nového. Byl to rok pro Dolní Bousov úspěšný či ne? To by měli zhodnotit hlavně občané našeho města a místních částí. Celkové bilancování, zhodnocení a plány na rok 2018 bych si ponechal do prvního čísla zpravodaje v roce 2018, protože rozpočet města na následující rok se teprve připravuje.

Určitě bude ovlivněn projektem, na který město čekalo dlouhých deset let.
Rekonstrukce krajské komunikace v ulici Dlouhá se konečně v polovině října rozeběhla. Investorem je Středočeský kraj a práce provádí firma M-SILNICE a.s. Do konce roku jsou plánované práce spojené s odvodněním budoucí komunikace. Poté bude ulice znovu průjezdná a objížďka bude zrušena. Další práce se rozeběhnou v závislosti na počasí po novém roce. Termín dokončení je plánován do konce dubna příštího roku. Vše bude velmi záležet na počasí. Město se bude finančně spolupodílet na svedení dešťových vod z přilehlých nemovitostí, na vybudování nových navrtávacích pasů k vodovodním přípojkám a na přeložce nadzemního vedení kabelů společnosti CETIN.

Projekt, který bude následovat a přímo navazovat, vybudování nových chodníků, parkovacích stání a modernizace veřejného osvětlení v ulicích Zahrádky a Dlouhá bude plně v kompetenci města. Výběrové řízení na zhotovitele bylo ukončeno. Nejvýhodnější nabídku podala firma M-SILNICE a.s. v celkové výši 19.127.980 Kč s DPH. Získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury činí 7.484.000 Kč. Rozdíl v celkových nákladech bude hrazen z rozpočtu města. Termín dokončení je plánován do konce listopadu roku 2018.

V měsíci listopadu se rozeběhl projekt „Intezifikace ČOV“, který občané města asi moc nezaznamenají, ale je velmi potřebný z hlediska budoucnosti města. Jedná se o navýšení kapacity čističky odpadních vod. Práce provádí firma VODA CZ, projekt je podpořen získanou dotací ze Státního fondu životního prostředí.

Další projekt, který je podpořen získanou dotací ze Středočeského kraje, rekonstrukce vodojemu je ukončen. Budova byla v rámci projektu plně zmodernizována a je připravena pro další generace, tak jak ji připravili naši předkové v 70. letech minulého století pro nás. Nyní bude následovat příprava na kolaudaci stavby. Práce provedla firma OBIS spol. s.r.o. Nová Paka. Celkové náklady na modernizaci dle uzavřené smlouvy o dílo činí 2.445.662 Kč s DPH, získaná dotace byla ve výši 1,7 mil. korun. Tímto se dodatečně omlouváme těm občanům, kteří pocítili výpadky dodávky pitné vody v rámci několika odstávek při výměně armatur a modernizaci zásobníků vody.

V měsíci říjnu se rozeběhly práce spojené s opravou hřbitovní zdi v našem městě. Tato zeď byla vybudovaná podle dochovaných materiálů v roce 1906. V I. etapě se opraví nejvíce poškozená část, která navazovala na márnici. Jedná se o zhruba sto metrů zdi. Provedení zdi se město snaží co nejvíce zachovat, aby se vzhledově maximálně přiblížilo původnímu stavu. Práce provádí firma Karel Hosa – ZETEZA. Náklady na opravu I. etapy činí 1.261.662 Kč bez DPH. Nedokončené práce se určitě překlopí do roku 2018.

Během měsíce listopadu byly dokončeny práce spojené s restaurováním křížku v místní části Střehom (náklady činí 139.725 Kč) a křížku s Kristem na křižovatce u Lukášových v Dolním Bousově. Náklady na restaurování činí 229.800 Kč. Menší část nákladů pokryla získaná dotace z Ministerstva kultury ve výši 110.000 Kč. Obě památky jsou na seznamu národních kulturních památek. Restaurování provedl akademický sochař Martin Pokorný.

Závěrem mi dovolte, abych vás pozval na 20. ročník Mikulášské nadílky, která se na náměstí TGM koná v sobotu 2. prosince 2017 od 14.00 hodin. Letošní příjezd Mikuláše bude tak trochu výjimečný. Do našeho města zavítá už po dvacáté. V rámci bohatého programu vystoupí pěvecký sbor Stojmír-Bendl, skupina Maxim Turbulenc, Monika Absolonová, v rámci programu pro děti dorazí Honza Krejčík s vánočním vystoupením. Slavnostní odpoledne a podvečer bude doprovázeno vánočními trhy a atrakcemi pro děti. V galerii infocentra, v jídelně základní školy a v podkroví radnice se budou konat vánoční výstavy. V rámci programu rozsvítíme společně s dětmi vánoční strom, který nám letos darovala paní Drahuše Bočková ze Stéblovic. Tímto bych chtěl dárkyni velice poděkovat. Po rozdělení dárků Mikulášem zakončíme jubilejní ročník slavnostním ohňostrojem. Všichni jste srdečně zváni.

Miroslav Boček
starosta města


SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
(6/2018)

jsme na konci roku 2018, ale také na začátku volebního období 2018- 2022. Dne 5. listopadu se konalo ustavující zasedání nového zastupitelstva města, které zvolilo nové vedení města. Novým místostarostou se stal pan Pavel Kubeček, který bude pracovat pro město jako tzv. uvolněný místostarosta, což znamená, že na toto období přerušil své předchozí zaměstnání a bude se práci pro naše město věnovat na plný úvazek. Rada města bude pracovat v tomto volebním období ve složení Miroslav Boček, Pavel Kubeček, Ing. Robert Olbrich, Karel Hosa a Mgr. Jiří Procházka. Doufám, že navážeme na minulá období a budeme pokračovat v modernizaci našeho města, místních částí a našeho okolí tak, abyste vy občané byli spokojeni...

Bousovák číslo 6/2018
(formát: Pdf; 6,89 MB)


celý článek

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Dolní Bousov - 68
Dolní Bousov
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl