Slovo starosty >> 1/2018
Slovo starosty

1/2018

Vážení spoluobčané,
Starosta města Miroslav Boček
rok 2017 jsme zakončili novoročním ohňostrojem na rybníku Pískovák. Jsme na prahu roku 2018, který bude rokem velkých oslav napříč celou republikou. Oslavy 100. výročí založení republiky, oslavy 100. výročí ukončení 1. světové války a pro nás také oslavy 700 let od nejstaršího písemného záznamu o Dolním Bousově, který se datuje k roku 1318. Všechny tyto milníky bychom si rádi připomněli i v našem městě. Termíny a program se dolaďují a občané budou průběžně informováni. Rok 2018 je také rokem komunálních voleb, kdy si občané obcí a měst zvolí nová vedení radnic a obecních úřadů.Shrnutí roku 2017

Rok 2017 v našem městě byl poměrně klidný. I když nějaké problémy se vyskytly, ale daly se vyřešit ihned nebo v krátkém časovém období. Proto se mohlo vedení města věnovat dalšímu zvelebování města a okolí, údržbě majetku a zlepšování životní úrovně v našem městě. Které akce a projekty nás provázeli během roku 2017?
Zde je hrubý výčet těch nejdůležitějších.


Plány na rok 2018

Nyní bych vás rád seznámil s plány na rok 2018. Zastupitelstvo města schválilo dne 18. 12. 2017 na svém zasedání rozpočet na rok 2018 jako schodkový. Město bude hospodařit na straně příjmů s částkou 61.378.000 Kč a na straně výdajů s částkou 74.174.000 Kč. Na investiční akce je vyčleněno bezmála 40 mil. korun.

Stěžejním projektem v našem městě bude vybudování nových chodníků, parkovacích stání a obnova veřejného osvětlení v ulicích Dlouhá a Zahrádky. Práce bude provádět firma M-SILNICE a.s., která ve výběrovém řízení podala nejvýhodnější nabídku v celkové výši 15.122.876 s DPH. Přiznaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury činí 7.400.000 Kč. Smlouva o dílo byla podepsána těsně před vánoci s termínem dokončení v listopadu 2018. Navazující projekt rekonstrukce krajské komunikace v ulici Dlouhá už běží. Práce provádí také firma M-SILNICE a.s. Nyní probíhá zimní přestávka. Práce mají být dokončeny v červnu roku 2018. Pokud dovolí počasí, budou v průběhu zimy probíhat v ulici práce spojené s odvodem dešťových vod z přilehlých nemovitostí. Práce provádí firma SVOBODA a budou hrazeny z rozpočtu města.

Další projekt, který se rozeběhl v měsíci září, je „Intenzifikace ČOV“, lidsky řečeno rozšíření kapacity čističky odpadních vod. Práce provádí firma VODA.CZ. Náklady na projekt činí 8.900.000 Kč. Část nákladů pokryje získaná dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 4.800.000 Kč. Práce budou dokončeny do konce roku 2018.

Pokud se podaří získat městu stavební povolení na projekt „Výstavba in-line dráhy“ v lokalitě Břízky, tak na tento projekt je vyčleněno v rozpočtu města 5,5 mil. korun. Projekt je naplánován, termín realizace bude záležet na legislativním postupu – stavební povolení, výběrové řízení, realizace. O dalším vývoji projektu budeme informovat.

Na opravu místních komunikací je v rozpočtu vyčleněno bezmála 7 miliónů korun. Stěžejním projektem je modernizace místních komunikací na návsi v místní části Bechov. Projekt je připraven, stavební povolení je platné. Termín realizace bude znám po výběrovém řízení. Dále jsou plánovány práce spojené s dokončením části místní komunikace v nové ulici Javorová za benzinkou. Zde bude záležet na rozestavěnosti rodinných domků v této lokalitě. Další projekt, který je připraven k realizaci, město ale bohužel stále nemá stavební povolení, je modernizace místních komunikací a chodníků Na Sídlišti. Termín realizace bude opět záležet na tom, kdy bude platné stavební povolení.

Naplánovány jsou opravy chodníčků v MŠ v Zahradní ulici. Stav chodníčků je vzhledem k bezpečnosti dětí už nevyhovující. Rozpočet na opravu činí 600.000 Kč. Realizace bude naplánována na letní měsíce.

Další investice, která je naplánována v rozpočtu města, je rekonstrukce tří bytových jednotek v hasičárně Dolní Bousov. Práce budou zahájeny po dohodě s nájemníky 1. února, byty se budou rekonstruovat postupně. Termín dokončení je plánován na červen 2018. Nejvýhodnější nabídku na tento projekt podala společnost ZETA Benátky ve výši 1.574.074 Kč bez DPH.

Dotační možnosti

Bohužel proces od podání žádostí o dotace na různé projekty je velmi problematický a zdlouhavý. V lednu v roce 2017 podalo město žádost o dotaci na projekt „Vybudování jazykových a přírodovědných učeben v ZŠ“ z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bohužel k dnešnímu dni nemáme žádný výsledek, jestli budeme úspěšní či neúspěšní.

Další žádost o dotaci do školství byla podána v září roku 2017 na rozšíření kapacity MŠ (již 5. třída!) v 1. patře v budově naproti základní škole. V přízemí bývalého holičství se již nachází třída MŠ Včeličky. Po novém roce byla žádost zkontrolována, obodována a postoupila do dalšího kola hodnocení. Výsledek bychom měli znát někdy na konci jarních měsíců… Tak doufejme, že se podaří získat finanční podporu na tento projekt.

V prosinci loňského roku podalo město žádost o dotaci na dokončení modernizace veřejného osvětlení ve městě a také v místních částech. Cílem žádosti je zmodernizovat zbylé a zastaralé lampy veřejného osvětlení a nahradit je moderními LED svítidly a tím pádem také snížit spotřebu elektrické energie. Žádost byla podána z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Výsledek bychom se měli také dozvědět v jarních měsících.

Plánované kulturní akce na rok 2018:
► 8. reprezentační ples města
► Dětský karneval
► Čarodějnický slet
► Dětský den
► Oslavy 100. výročí založení republiky a ukončení 1. svět. války
► Mikuláš 2018

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem organizátorům, pomocníkům a nadšencům jubilejního 20. ročníku Mikuláše 2017. Akci navštívilo odhadem 2400 návštěvníků, což ho řadí mezi jeden z nejvíce navštívených ročníků v historii. Už nyní se pracuje tým organizátorů na ročníku s číslem 21., který se bude opět konat první sobotu v prosinci.

Poslední pozvánka směřuje všem zájemcům o tanec a dobrou zábavu. V sobotu 17. 2. 2018 se koná 8. reprezentační ples města Dolní Bousov, na který jste všichni srdečně zváni. Podrobné informace naleznete včas na webových stránkách Infocentra Dolní Bousov a na plakátovacích plochách.

Přeji pohodový rok 2018.

Miroslav Boček
starosta města


SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
(6/2018)

jsme na konci roku 2018, ale také na začátku volebního období 2018- 2022. Dne 5. listopadu se konalo ustavující zasedání nového zastupitelstva města, které zvolilo nové vedení města. Novým místostarostou se stal pan Pavel Kubeček, který bude pracovat pro město jako tzv. uvolněný místostarosta, což znamená, že na toto období přerušil své předchozí zaměstnání a bude se práci pro naše město věnovat na plný úvazek. Rada města bude pracovat v tomto volebním období ve složení Miroslav Boček, Pavel Kubeček, Ing. Robert Olbrich, Karel Hosa a Mgr. Jiří Procházka. Doufám, že navážeme na minulá období a budeme pokračovat v modernizaci našeho města, místních částí a našeho okolí tak, abyste vy občané byli spokojeni...

Bousovák číslo 6/2018
(formát: Pdf; 6,89 MB)


celý článek

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Historické - 110
Historické
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl