Slovo starosty >> 2/2018
Slovo starosty

2/2018

Vážení spoluobčané,
Starosta města Miroslav Boček
všichni jsme si mysleli, že paní zima je už na ústupu, ale bohužel v závěru měsíce března se ještě přihlásila. Náklady na zimní údržbu po dobu zimních měsíců v našem městě díky nevelkým sněhovým srážkám byly minimální. A ani přechodné ochlazení na konci března nezabránilo tomu, aby se v našem městě po zimní přestávce rozjely největší investiční akce v letošním roce.

Práce spojené s vybudováním nových chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení v ulicích Zahrádky a Dlouhá se nyní plně rozeběhly. Stavební práce budou rozděleny na dvě etapy. V I. etapě se vybudují nové chodníky a parkovací stání v ulici na Zahrádkách. V rámci zemních prací bude položeno do chodníků vedení pro nové veřejné osvětlení. Při této rekonstrukci ulice dojde také k přeložce vrchního vedení (telefony) firmy CETIN (bývalé O2) do trasy nových chodníků. Souběžně poběží zemní práce spojené s rekonstrukcí krajské komunikace v ulici Dlouhá. Po přípravě podloží pod novou komunikaci a položení obrubníků začne II. etapa vybudování chodníků a parkovacích stání v ulici Dlouhá. I zde bude vybudováno nové veřejné osvětlení a dojde k přeložkám kabeláže firmy CETIN a UPC. Náklady na přeložky hradí město z vlastního rozpočtu. V rámci obou projektů budou opraveny oba železniční přejezdy na Zahrádkách. Po dobu stavby to nebudou mít občané obou ulic jednoduché, ale věřím, že budou spíše shovívaví a trpěliví. Na tento projekt čekalo město více jak deset let a tak doufám, že na podzim po ukončení stavby budeme všichni spokojeni.

V hasičárně Dolní Bousov se počátkem února rozeběhl projekt modernizace tří bytových jednotek. Rekonstrukce jednoho bytu je naplánována zhruba na dva měsíce. K dnešnímu dni je zmodernizován první byt. Práce provádí firma ZETA Benátky s.r.o. Práce budou pokračovat do konce června.

V minulém čísle Bousováku jsem vás informoval o podaných žádostech o dotace na několik projektů v našem městě a místních částech. K dnešnímu dni víme, že se nám podařilo získat dotaci na obnovu veřejného osvětlení ve všech místních částech tzn. Bechov, Svobodín, Horní Bousov, Ošťovice, Střehom a Vlčí Pole. V rámci projektu bude vyměněno celkem 116 sodíkových lamp veřejného osvětlení za lampy v provedení s úspornými LED svítidly. Dotaci ve výši 730.500 Kč se podařilo získat z programu, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Dotace městu pokryje 50 % z celkových plánovaných nákladů. V současné době probíhá příprava zadávací dokumentace na výběr dodavatele. Práce budou provedeny během letních měsíců. Cílem projektu je hlavně úspora spotřeby elektrické energie.

Další úspěšná žádost o dotaci se týká vybudování páté třídy MŠ. Nová třída vznikne v 1. patře budovy naproti základní škole v ulici Školní, kde se nyní v přízemí již jedna třída MŠ nachází. Dotaci ve výši 4,8 mil. korun se podařilo získat z Integrovaného regionálního operačního programu. Nyní se pracuje na zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. Pokud půjde vše podle plánu, práce by měly být zahájeny v červnu letošního roku a poběží pět až šest měsíců. Podrobné informace o harmonogramu prací budou sděleny rodičům při zápisu do MŠ vedením základní školy.

Z ministerstva kultury se prostřednictvím odboru památkové péče Magistrátu Mladá Boleslav podařilo získat dotaci ve výši 162.000 Kč na restaurování sochy Panny Marie, která se nachází uprostřed náměstí T.G. Masaryka. Podle restaurátorského průzkumu, který byl proveden v loňském roce, je socha ve velmi špatném technickém stavu. Celkové náklady na restaurování budou 345.500 Kč. Práce provede akademický sochař Martin Pokorný. Termín dokončení je naplánován na konec srpna letošního roku.

Žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi ve Vlčím Poli a na modernizaci místních komunikací na Bechovi nebyly zatím vyhodnoceny. Možná s vydáním dalšího čísla zpravodaje budeme vědět více.

Další informace se týkají krajské komunikace Dolní Bousov-Rohatsko-Bechov- Obrubce. Projektovou dokumentaci zpracovává firma PUDIS z Prahy. Podle posledních dostupných informací se intenzivně pracuje na dokumentaci pro územní řízení, a pokud půjde vše relativně rychle, tak do konce letošního roku by měla být zpracovaná dokumentace pro stavební povolení. Další termíny nejsou známy. Vedení města se sešlo se zástupci konstrukční firmy a začalo jednat o zpracování studie propojení města a obcí Rohatsko, Bechov a Obrubce stezkou pro pěší a cyklisty, která by vedla podél zmíněné krajské komunikace. Jsme teprve na začátku, uvidíme, kam se celý záměr posune.

Dne 9. 2. 2018 byly slavnostně předány občanům Horního Bousova zrekonstruované prostory v budově bývalé školy. Za poslední dva roky se v budově vyměnila všechna okna, proběhla výměna střešní krytiny a okapů, zrekonstruovala se sociální zařízení a opravily se dvě bývalé třídy. Prostory by měly sloužit zejména občanům Horního Bousova pro pořádání společenských a kulturních akcí. V budově se nadále nachází i pobočka městské knihovny, která je svým návštěvníkům přístupná každé pondělí od 15 do 17 hodin.

Jako každý rok, město ve spolupráci s žáky základní školy plánuje jarní úklid města a okolí podél příjezdových komunikací v rámci Dne země. Letos tento den připadá na 22. 4. 2018. Sběr odpadků proběhne v pátek 20. 4. 2018. Do úklidu se každoročně zapojují i členové SDH Bechov, kteří provedou úklid v okolí Bechova a Svobodína. Nasbírané pytle s odpady budou svezeny na sběrný dvůr.

Město Dolní Bousov každý rok podporuje z rozpočtu města spolky, sdružení a různé instituce příspěvkem na jejich činnost. Nejinak tomu bude i letošní rok. Byli zohledněni žadatelé, kteří pracují s mládeží a podporují její rozvoj. Žadatelé měli možnost podat vyplněné žádosti o dotaci do konce roku 2017. Rada města na jednání počátkem měsíce února rozhodla o podpoře žadatelů v celkové výši 244 500 Kč.

Podrobný přehled viz tabulka.

Klikněte pro zvětšení

klikněte pro zvětšeníMiroslav Boček
starosta města


SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
(1/2019)

zima je pomalu na ústupu a začátkem jara se probouzí i život v našem městě. Pomalu začíná jarní úklid města po dlouhé zimě, i když nebyla tak náročná. Nejvíce nás trápí spíše větrné počasí, které nás doprovází poslední dobou. V plánu je opět úklid všech příjezdových cest do našeho města ve spolupráci s žáky naší školy. Úklid je naplánován opět na Den země, který letos vychází na 22. 4. 2019...

Bousovák číslo 2/2019
(formát: Pdf; 4,47 MB)


celý článek

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Historické - 127
Historické
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl