Slovo starosty >> 3/2018
Slovo starosty

3/2018

Vážení spoluobčané,
Starosta města Miroslav Boček
dovolte mi, abych vás informoval o novinkách v našem městě a místních částech, které se udály a které se připravují. Největší investiční akce roku 2018 v našem městě je spojená s rekonstrukcí krajské komunikace v ulici Dlouhá, kde investorem a koordinátorem prací je Středočeský kraj. Práce běží dle časového harmonogramu. Malé zpoždění prací nastalo s nečekanými problémy s podložím v dané ulici. Ve spolupráci s projekční kanceláří se vše vyřešilo a práce se rozeběhly na plné obrátky. Termín dokončení nové komunikace je stanoven do konce června.

Projekt, který je financován z rozpočtu města a podpořen dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury, vybudování nových chodníků v ulicích Zahrádky a Dlouhá běží s malými přestávkami také dle časového harmonogramu. V ulici Zahrádky nastaly nemalé problémy při překládce sítí společnosti CETIN, které se podařilo ve spolupráci města a zhotovitele vyřešit. Ke konci května by se měla opět rozeběhnout pokládka zámkové dlažby a instalace nového veřejného osvětlení. V ulici Dlouhá pokračuje pokládka silničních obrubníků a je připraveno nové kabelové vedení pro instalaci nového veřejného osvětlení.

Tímto bych chtěl požádat o trpělivost občanů obou ulic po dobu stavby, která není vůbec jednoduchá, ale všichni doufáme, že výsledné dílo přinese užitek všem občanům našeho města.

V budově hasičárny v Dolním Bousově finišují práce spojené s rekonstrukcí druhého bytu. První rekonstruovaný byt byl předán počátkem března. Počátkem června se rozeběhnou práce, které souvisí s rekonstrukcí třetího bytu. Doufám, že uživatelé bytů, členové SDH Dolní Bousov, budou spokojeni. Investorem je město, zhotovitelem firma ZETA Benátky. V měsíci dubnu byla zahájena II. etapa opravy hřbitovní zdi v Dolním Bousově. Práce provádí firma Karel Hosa – ZETEZA, která podala nejvýhodnější nabídku. Dokončení prací je naplánováno do konce října letošního roku. Náklady na opravu jsou dle smlouvy o dílo 922 250 Kč bez DPH a budou hrazeny z rozpočtu města. V souvislosti s I. etapou opravy zdi byla v jarních měsících navrácena zrestaurovaná křídla obou vstupních vrat v blízkosti márnice. Práce provedl umělecký kovář Pavel Kverek, který zachoval původní prvky, pouze velmi poškozené části vrat byly nahrazeny replikou.

Počátkem května byly zahájeny práce spojené s restaurováním sochy Panny Marie na náměstí T.G. Masaryka. Zdá se, že s tímto termínem bylo nějak spojené i řádění opilých místních vandalů (mladistvých) na čarodějnice, kdy bylo poškozeno několik pískovcových stupňů schodiště. V první etapě budou opraveny a znovu ustaveny schodišťové stupně k podstavci sochy. Ve II. etapě bude následovat restaurování samotné sochy. Práce provádí ak. soch. Martin Pokorný. Dokončení prací je plánováno do konce srpna.

V dubnu proběhlo výběrové řízení na projekt rekonstrukce veřejného osvětlení ve všech místních částech našeho města. Nabídky podala firma EMPESORT s.r.o. Valašské Meziříčí a fa. ELSPET s.r.o. Bysřice pod Hostýnem. Smlouva o dílo byla podepsána s firmou EMPESORT s.r.o. v celkové výši 1.144.308 Kč bez DPH. Realizace bude probíhat v měsících červen – srpen letošního roku. Cílem projektu je instalace moderního LED osvětlení, které by mělo v budoucích letech generovat úsporu elektrické energie. Náklady z padesáti procent pokryje získaná dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Další výběrové řízení proběhlo počátkem května. Jedná se o projekt „Rekonstrukce hrací plochy na fotbalovém stadionu“, který je ve vlastnictví města. Důvodem je stav jílovitého podloží, které nepropouští dešťové vody. Během jarních měsíců proběhlo několik posouzení odborných firem. Doporučili totální rekonstrukci plochy, kterou na louce vybudovali naši předkové v roce 1953. Město oslovilo tři firmy, které se zaobírají danou problematikou. Nabídky podala firma AGRO CS a.s. z České Skalice, společnost ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. z Českých Budějovic a také PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍ- KY a.s. sídlem na Praze 6. Nejvýhodnější nabídku podala firma AGRO CS a.s., a to ve výši 4.335.850 Kč bez DPH. V rámci projektu bude stržena vrchní vrstva plochy hřiště. Poté bude následovat urovnání a z válcování pláně, do které se vybuduje nové odvodnění celé hrací plochy. Poté bude následovat položení zavlažovacího systému a navezení substrátu pro osev nové trávy. Práce budou zahájeny ve druhé polovině května a potrvají do konce června. Nakonec bude následovat údržba nové hrací plochy tak, aby mohla být počátkem podzimu k dispozici. Náklady budou hrazeny z rozpočtu města.

Nyní se vrátím k zamýšlenému projektu vybudování nové in-line dráhy v areálu v Břízkách na Školništi. Bohužel projekt musí město odložit. Důvodem je neshoda města a vlastníka pozemků, přes které měla budoucí dráha vést. Město požádalo projekční kancelář Linhart sport s.r.o. Stará Boleslav o přepracování projektu tak, aby trasa dráhy míjela pozemky v soukromém vlastnictví. Tím pádem se posouvají termíny všech potřebných úkonů k povolení stavby.

Na přelomu roku požádalo město o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na modernizaci místních komunikací v místní části Bechov. Bohužel dle dostupných informací žádost nebyla úspěšná. Nicméně město zahájilo přípravu na výběrové řízení pro výběr zhotovitele projektu. Realizace je plánována na třetí čtvrtletí letošního roku, investorem bude město z vlastního rozpočtu. Občané Bechova budou včas informováni o všem podstatném.

Město zahájilo přípravu podkladů pro změnu územního plánu města. Platný územní plán je z roku 2014. Změna mimo jiné bude řešit přípravu ploch a pozemků ve vlastnictví města pro výstavbu rodinných domků. Nutno říci, že v takovém rozsahu jako je lokalita Záhumní Lhota a lokalita Kaliště město již do budoucna neplánuje. Bude se jednat o menší zastavěné plochy, už s ohledem na budoucí údržbu města, kapacitu čističky a spotřebu pitné vody. Omezení dalšího rozvoje města souvisí i s kapacitami ve školských zařízeních. O dalším postupu bude město průběžně informovat.

Město se připravuje na pořádání několika kulturních akcí v letošním roce. První akcí bude Dětský den, který se koná v sobotu 2. 6. 2018 od 14.00 hodin v areálu víceúčelového hřiště a koupaliště. Téma dětského dne jsou řemesla a povolání, které si děti vyzkouší v rámci připravené stezky. Pro děti bude připravený bohatý program s klaunem a moderátorkou. Možná dorazí i kouzelník. V rámci areálu bude několik atrakcí pro velké i malé.

Další připravovanou akcí je I. ročník Bousovských slavností, které se budou konat v sobotu 1. 9. 2018 na náměstí T.G. Masaryka od 12.00 hodin. Připravuje se bohatý program, stánky s občerstvením, několik interpretů a další. Ukončení akce je naplánováno na 22.00 hodinu. Místní část Vlčí Pole v letošním roce slaví 700 let od první písemné zmínky. Oslavy jsou plánované na sobotu 15. září 2018 od 15.00 hodin. Na přípravě se podílejí zejména občané Vlčího Pole s podporou města. Vedení města se pokusí požádat o podporu z fondu hejtmanky Středočeského kraje na pořádání této akce. Podrobnější informace a program bude včas zveřejněn.

Poslední velkou akcí v letošním roce budou oslavy 100. výročí od vzniku republiky a 100. výročí od ukončení I. světové války. Oslavy jsou naplánovány na sobotu 6. října od 13.00 hodin.

S přáním klidných prázdnin

Miroslav Boček
starosta města


SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
(1/2019)

rok 2018 je minulostí. S novými cíli a plány hledíme do roku nového. I v letošním roce chceme pokračovat ve zvelebování našeho města a našich místních částí. Než vás seznámím s plány na letošní rok a na celé volební období, zmínil bych se lehce o tom, co se podařilo, ale i nepodařilo v roce 2018. Podařilo se zrealizovat několik investičních projektů, které byly financovány jak z dotačních prostředků, tak i z rozpočtu města. Celkem bylo proinvestováno více jak 45 mil. korun. K tomu můžeme připočíst investici Středočeského kraje ve výši 20,5 mil. korun na modernizaci ulice Dlouhá...

Bousovák číslo 1/2019
(formát: Pdf; 2,89 MB)


celý článek

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Dolní Bousov - 132
Dolní Bousov
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl