Slovo starosty >> 4/2018
Slovo starosty

4/2018

Vážení spoluobčané,
Starosta města Miroslav Boček
prázdniny jsou v plném proudu, užívání dovolených také, ale rozvoj města se nezastavil. Co běží a co se připravuje v našem městě a místních částech?

V ulici Zahrádky finišují práce spojené s vybudováním nových chodníků. V ulici Dlouhá bylo nainstalováno nové veřejné osvětlení a budou následovat zemní práce pro položení nových obrubníků a pokládku betonové dlažby. Během července zhotovitel M-SILNICE a.s. zahájil pokládku dvou vrstev živičného povrchu v ulici Dlouhá. Poslední finální vrstva bude položena 30. – 31. 7. V návaznosti na tyto práce byl také opraven a rekonstruován železniční přejezd mezi ulicemi Zahrádky a Dlouhá. Druhý přejezd mezi ulicemi Nádražní a Rachvalská bude opraven po otevření a zprovoznění ulice Dlouhá.

Žádáme občany z ulice Zahrádky a poté i z ulice Dlouhá, aby neparkovali na nových chodnících. Nejsou k tomu určeny!!! Chodníky jsou pro pěší, ne k parkování. Pokud dojde k poškození, což se už stalo, bude veliký problém s předáním a zárukou celého díla.

V budově hasičárny Dolní Bousov byla dokončena kompletní rekonstrukce tří bytových jednotek. Celkové náklady dle smlouvy o dílo činily 1.574.074 Kč bez DPH a byly hrazeny z rozpočtu města. Práce provedla firma ZETA Benátky s.r.o. Konečné dílo bylo předáno v polovině července.

Počátkem měsíce června byla zahájena investiční akce „Rekonstrukce hrací plochy na fotbalovém stadiónu“. Firma AGRO CS a.s. v rámci projektu provedla kompletní odvodnění plochy, pokládku a instalaci zavlažovacího systému. V závěrečné fázi byl navezen substrát a osetí hrací plochy. Dílo bylo předáno v polovině července s tím, že bude následovat pouze sečení, hnojení a závlaha po dobu 2-3 měsíců. Náklady na rekonstrukci plochy dle smlouvy o dílo činily 4.335.850 Kč bez DPH, hrazeno z rozpočtu města.

Další projekt, který byl zahájen a poběží do konce října je „Vybudování nové třídy MŠ v čp. 186 ve 2. nadzemním podlaží“ naproti škole v ulici Školní. V dubnu bylo vyhlášeno výběrové řízení. Nabídky zaslali tito zájemci – Stavby Koťátko s.r.o., Miroslav Mikeš – Byšice, ZETA Benátky s.r.o. a Karel Hosa – ZETEZA. Nevýhodnější nabídku podala firma Karel Hosa – ZETEZA v celkové výši 4.789.101 Kč bez DPH. Město získalo na vybudování páté třídy MŠ dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 95 % z celkových uznatelných nákladů. Zbylých 5 % bude hrazeno z rozpočtu města. Děti by do nové třídy měly nastoupit 1. 1. 2019.

V měsíci červnu proběhlo výběrové řízení na opravu a modernizaci stávajících chodníků pro děti v mateřské škole v ulici Zahradní. Nabídky podali tyto zájemci – Miroslav Kršík, Radan Mlejnek – Tatobity a Karel Hosa – ZETEZA. Jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy Miroslav Kršík – pokrývačství a stavební práce v celkové výši 619.831 Kč bez DPH. Práce budou dokončeny do konce prázdnin a náklady budou hrazeny z rozpočtu města.

Stále probíhá projekt „Intenzifikace čistírny odpadních vod“. Rozestavěnost je zhruba v polovině plánovaných prací. Během prázdnin bude zprovozněna zmodernizovaná první linka na čištění odpadních vod s novou technologií. Poté bude následovat odstávka linky druhé a následná modernizace. Stavba je velice náročná, jelikož běží za plného provozu čističky a město musí udržet a plnit schválené limity vzorků odpadních vod. Tento projekt se zdá takový nenápadný, ale pro budoucí rozvoj města má zásadní vliv. Na tento projekt získalo město dotaci z Operačního programu životního prostředí. Dokončení modernizace je naplánováno do konce roku 2018.

Nyní následuje příznivá informace pro občany Vlčí Pole. Město získalo dotaci na opravu hřbitovní zdi z programu Ministerstva zemědělství – Oprava a obnova kulturních a venkovských prvků ve výši 700.000 Kč. Přiznaná dotace by měla pokrýt 50 % rozpočtovaných nákladů dle projektové dokumentace. Práce budou naplánovány na rok 2019. Nejzazší termín dokončení opravy zdi je stanoven do konce 09/2019.

Počátkem června požádalo město o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na vybudování sociálního bydlení v objektu po armádě ČR v ulici Tovární. Záměrem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení. Město Dolní Bousov by rádo pomohlo svým občanům, kteří se v současnosti nacházejí v bytové nouzi, a proto se rozhodlo vytvořit ve starém městském objektu sociální byty, které občanům v bytové nouzi nabídne k dlouhodobému nájemnímu bydlení, aby tak lépe překlenuli nepříznivou sociální situaci. Rekonstrukcí budovy by vzniklo v 1., 2. a 3. nadzemním podlaží celkem 12 bytových jednotek určených k sociálnímu bydlení (2 byty 1+KK, 1 byt 1+1, 6 bytů 2+KK, 3 byty 3+KK). Zda bude město s žádostí úspěšné, se dozvíme v první polovině příštího roku.

Ing. Vladimír Sobotka s projekční kanceláře PROZIS dokončil a předal městu zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení na modernizaci vnitřních prostor a rozšíření budovy sokolovny. Cílem projektu je kompletní modernizace budovy a rozšíření zázemí tak, aby se budova dala využívat celoročně a aby nabízené prostory sloužily co nejširšímu okruhu zájemců pro pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí. Nyní bude město čekat na stavební povolení. Je to projekt pro budoucí období, na který se bude město snažit najít a získat finanční prostředky z různých zdrojů.

Projekční kancelář Statik CL s.r.o. z České Lípy předala městu projektovou dokumentaci na opravu dvou mostů pro pěší přes potok Klenice. Jedná se o plechový mostek u DPS a mostek k příchodu na fotbalový stadión. Oba mostky jsou za zenitem životnosti. Pokud město získá do konce roku platné stavební povolení, oba mostky budou v roce 2019 rekonstruovány.

Závěrem bych vás chtěl všechny pozvat na 1. Bousovské slavnosti, které se budou konat v sobotu 1. 9. 2019 od 12.00 na náměstí T. G. Masaryka. Program uspokojí jak dříve narozené občany, tak i mladé a rodiny s dětmi.

Přeji hezký zbytek léta.

Miroslav Boček
starosta města


SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
(6/2018)

jsme na konci roku 2018, ale také na začátku volebního období 2018- 2022. Dne 5. listopadu se konalo ustavující zasedání nového zastupitelstva města, které zvolilo nové vedení města. Novým místostarostou se stal pan Pavel Kubeček, který bude pracovat pro město jako tzv. uvolněný místostarosta, což znamená, že na toto období přerušil své předchozí zaměstnání a bude se práci pro naše město věnovat na plný úvazek. Rada města bude pracovat v tomto volebním období ve složení Miroslav Boček, Pavel Kubeček, Ing. Robert Olbrich, Karel Hosa a Mgr. Jiří Procházka. Doufám, že navážeme na minulá období a budeme pokračovat v modernizaci našeho města, místních částí a našeho okolí tak, abyste vy občané byli spokojeni...

Bousovák číslo 6/2018
(formát: Pdf; 6,89 MB)


celý článek

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Dolní Bousov - 99
Dolní Bousov
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl