Slovo starosty >> 4/2018
Slovo starosty

4/2018

Vážení spoluobčané,
Starosta města Miroslav Boček
prázdniny jsou v plném proudu, užívání dovolených také, ale rozvoj města se nezastavil. Co běží a co se připravuje v našem městě a místních částech?

V ulici Zahrádky finišují práce spojené s vybudováním nových chodníků. V ulici Dlouhá bylo nainstalováno nové veřejné osvětlení a budou následovat zemní práce pro položení nových obrubníků a pokládku betonové dlažby. Během července zhotovitel M-SILNICE a.s. zahájil pokládku dvou vrstev živičného povrchu v ulici Dlouhá. Poslední finální vrstva bude položena 30. – 31. 7. V návaznosti na tyto práce byl také opraven a rekonstruován železniční přejezd mezi ulicemi Zahrádky a Dlouhá. Druhý přejezd mezi ulicemi Nádražní a Rachvalská bude opraven po otevření a zprovoznění ulice Dlouhá.

Žádáme občany z ulice Zahrádky a poté i z ulice Dlouhá, aby neparkovali na nových chodnících. Nejsou k tomu určeny!!! Chodníky jsou pro pěší, ne k parkování. Pokud dojde k poškození, což se už stalo, bude veliký problém s předáním a zárukou celého díla.

V budově hasičárny Dolní Bousov byla dokončena kompletní rekonstrukce tří bytových jednotek. Celkové náklady dle smlouvy o dílo činily 1.574.074 Kč bez DPH a byly hrazeny z rozpočtu města. Práce provedla firma ZETA Benátky s.r.o. Konečné dílo bylo předáno v polovině července.

Počátkem měsíce června byla zahájena investiční akce „Rekonstrukce hrací plochy na fotbalovém stadiónu“. Firma AGRO CS a.s. v rámci projektu provedla kompletní odvodnění plochy, pokládku a instalaci zavlažovacího systému. V závěrečné fázi byl navezen substrát a osetí hrací plochy. Dílo bylo předáno v polovině července s tím, že bude následovat pouze sečení, hnojení a závlaha po dobu 2-3 měsíců. Náklady na rekonstrukci plochy dle smlouvy o dílo činily 4.335.850 Kč bez DPH, hrazeno z rozpočtu města.

Další projekt, který byl zahájen a poběží do konce října je „Vybudování nové třídy MŠ v čp. 186 ve 2. nadzemním podlaží“ naproti škole v ulici Školní. V dubnu bylo vyhlášeno výběrové řízení. Nabídky zaslali tito zájemci – Stavby Koťátko s.r.o., Miroslav Mikeš – Byšice, ZETA Benátky s.r.o. a Karel Hosa – ZETEZA. Nevýhodnější nabídku podala firma Karel Hosa – ZETEZA v celkové výši 4.789.101 Kč bez DPH. Město získalo na vybudování páté třídy MŠ dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 95 % z celkových uznatelných nákladů. Zbylých 5 % bude hrazeno z rozpočtu města. Děti by do nové třídy měly nastoupit 1. 1. 2019.

V měsíci červnu proběhlo výběrové řízení na opravu a modernizaci stávajících chodníků pro děti v mateřské škole v ulici Zahradní. Nabídky podali tyto zájemci – Miroslav Kršík, Radan Mlejnek – Tatobity a Karel Hosa – ZETEZA. Jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy Miroslav Kršík – pokrývačství a stavební práce v celkové výši 619.831 Kč bez DPH. Práce budou dokončeny do konce prázdnin a náklady budou hrazeny z rozpočtu města.

Stále probíhá projekt „Intenzifikace čistírny odpadních vod“. Rozestavěnost je zhruba v polovině plánovaných prací. Během prázdnin bude zprovozněna zmodernizovaná první linka na čištění odpadních vod s novou technologií. Poté bude následovat odstávka linky druhé a následná modernizace. Stavba je velice náročná, jelikož běží za plného provozu čističky a město musí udržet a plnit schválené limity vzorků odpadních vod. Tento projekt se zdá takový nenápadný, ale pro budoucí rozvoj města má zásadní vliv. Na tento projekt získalo město dotaci z Operačního programu životního prostředí. Dokončení modernizace je naplánováno do konce roku 2018.

Nyní následuje příznivá informace pro občany Vlčí Pole. Město získalo dotaci na opravu hřbitovní zdi z programu Ministerstva zemědělství – Oprava a obnova kulturních a venkovských prvků ve výši 700.000 Kč. Přiznaná dotace by měla pokrýt 50 % rozpočtovaných nákladů dle projektové dokumentace. Práce budou naplánovány na rok 2019. Nejzazší termín dokončení opravy zdi je stanoven do konce 09/2019.

Počátkem června požádalo město o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na vybudování sociálního bydlení v objektu po armádě ČR v ulici Tovární. Záměrem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení. Město Dolní Bousov by rádo pomohlo svým občanům, kteří se v současnosti nacházejí v bytové nouzi, a proto se rozhodlo vytvořit ve starém městském objektu sociální byty, které občanům v bytové nouzi nabídne k dlouhodobému nájemnímu bydlení, aby tak lépe překlenuli nepříznivou sociální situaci. Rekonstrukcí budovy by vzniklo v 1., 2. a 3. nadzemním podlaží celkem 12 bytových jednotek určených k sociálnímu bydlení (2 byty 1+KK, 1 byt 1+1, 6 bytů 2+KK, 3 byty 3+KK). Zda bude město s žádostí úspěšné, se dozvíme v první polovině příštího roku.

Ing. Vladimír Sobotka s projekční kanceláře PROZIS dokončil a předal městu zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení na modernizaci vnitřních prostor a rozšíření budovy sokolovny. Cílem projektu je kompletní modernizace budovy a rozšíření zázemí tak, aby se budova dala využívat celoročně a aby nabízené prostory sloužily co nejširšímu okruhu zájemců pro pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí. Nyní bude město čekat na stavební povolení. Je to projekt pro budoucí období, na který se bude město snažit najít a získat finanční prostředky z různých zdrojů.

Projekční kancelář Statik CL s.r.o. z České Lípy předala městu projektovou dokumentaci na opravu dvou mostů pro pěší přes potok Klenice. Jedná se o plechový mostek u DPS a mostek k příchodu na fotbalový stadión. Oba mostky jsou za zenitem životnosti. Pokud město získá do konce roku platné stavební povolení, oba mostky budou v roce 2019 rekonstruovány.

Závěrem bych vás chtěl všechny pozvat na 1. Bousovské slavnosti, které se budou konat v sobotu 1. 9. 2019 od 12.00 na náměstí T. G. Masaryka. Program uspokojí jak dříve narozené občany, tak i mladé a rodiny s dětmi.

Přeji hezký zbytek léta.

Miroslav Boček
starosta města


SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
(1/2019)

rok 2018 je minulostí. S novými cíli a plány hledíme do roku nového. I v letošním roce chceme pokračovat ve zvelebování našeho města a našich místních částí. Než vás seznámím s plány na letošní rok a na celé volební období, zmínil bych se lehce o tom, co se podařilo, ale i nepodařilo v roce 2018. Podařilo se zrealizovat několik investičních projektů, které byly financovány jak z dotačních prostředků, tak i z rozpočtu města. Celkem bylo proinvestováno více jak 45 mil. korun. K tomu můžeme připočíst investici Středočeského kraje ve výši 20,5 mil. korun na modernizaci ulice Dlouhá...

Bousovák číslo 1/2019
(formát: Pdf; 2,89 MB)


celý článek

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Dolní Bousov - 192
Dolní Bousov
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl