Slovo starosty >> 6/2018
Slovo starosty

6/2018

Vážení spoluobčané,
Starosta města Miroslav Boček
jsme na konci roku 2018, ale také na začátku volebního období 2018- 2022. Dne 5. listopadu se konalo ustavující zasedání nového zastupitelstva města, které zvolilo nové vedení města. Novým místostarostou se stal pan Pavel Kubeček, který bude pracovat pro město jako tzv. uvolněný místostarosta, což znamená, že na toto období přerušil své předchozí zaměstnání a bude se práci pro naše město věnovat na plný úvazek. Rada města bude pracovat v tomto volebním období ve složení Miroslav Boček, Pavel Kubeček, Ing. Robert Olbrich, Karel Hosa a Mgr. Jiří Procházka. Doufám, že navážeme na minulá období a budeme pokračovat v modernizaci našeho města, místních částí a našeho okolí tak, abyste vy občané byli spokojeni.

Vizí a plánů do dalšího období je naplánováno dost. Záleží na finanční kondici města a prioritách daných projektů. Podrobněji bychom vás chtěli seznámit s plány na rok 2019 a další období v prvním čísle zpravodaje Bousovák v roce 2019.

Končí rok 2018, rok osmiček, rok oslav 100. výročí naší republiky. I naše město si 6. října připomnělo tento milník v naší historii a nejen tento. Připomněli jsme si i 100. výročí ukončení 1. světové války. Kdo se účastnil oslav, tak si udělal obrázek sám, jestli se zdařily či ne. Já bych chtěl tímto poděkovat všem organizátorům této akce za přípravu a ochotu se podílet na této výjimečné akci a také musím poděkovat všem vystupujícím za příjemné odpoledne. Ti, co dorazili v dobovém oblečení, si určitě oslavy užili ještě více.

Nyní mi dovolte poinformovat o projektech, které jsou těsně před dokončením.

Modernizace ulic Dlouhá a Zahrádky je prakticky hotová. Jsme ve fázi, kdy se odstraňují menší vady a nedodělky. Připravují se podklady pro převzetí díla, pro kolaudaci stavby a vyúčtování pro poskytovatele dotace, kterým je Státní fond dopravní infrastruktury.

Další stavba, která je prakticky ve finále, je vybudování páté třídy MŠ v objektu na náměstí naproti základní škole. I zde jsme ve fázi převzetí díla a kolaudace stavby. I tento projekt byl podpořen získanou dotací, tentokrát z Integrovaného regionálního operačního programu. Nová třída pro děti by měla být slavnostně předána do užívání po Novém roce.

Rozeběhly se také práce v poslední ulici Javorová za benzinovou pumpou. Probíhá pokládka obrubníků a příprava povrchu pro finální asfaltovou vrstvu, která by měla být položena po ukončení zimní přestávky v roce 2019. Záleží na tom, jaké budou klimatické podmínky.

V místní části Bechov se dokončuje projekt „Oprava místních komunikací a parkovišť“. Práce běží dle harmonogramu a dílo by mělo být dokončeno a předáno do konce listopadu. Práce provádí firma COLAS CZ, a.s. Je to investice, která obec Bechov posune zase o kousek dále.

Během měsíce října podalo město dvě žádosti o dotaci. První žádost se týká modernizace veřejného osvětlení II. etapa. Tato etapa se týká přímo Dolního Bousova. I. etapa byla realizována letos v místních částech, kde bylo zmodernizováno díky získané dotaci celkem 116 lamp osvětlení. Cílem projektu je výměna zastaralých lamp veřejného osvětlení za úsporné LED osvětlení a tím pádem i úspora spotřebované elektrické energie. Celkem by se mělo vyměnit 186 svítidel, pokud budeme s žádostí o dotaci úspěšní. Žádost byla podána z programu Ministerstva životního prostředí. Celkové náklady jsou rozpočtovány na 2 milióny korun. Dotace může pokrýt 50 % nákladů. Jestli budeme úspěšní, se dozvíme v první polovině roku 2019.

Druhá žádost o dotaci se týká budovy základní školy. Město žádá (podruhé) o dotaci na vybudování jazykových učeben včetně vybavení v podkroví budovy školy. Žádost o dotaci byla podána z výzvy, kterou vyhlásil Integrovaný regionální operační program. Rozpočtované náklady jsou 5 miliónů korun. Dotace by mohla pokrýt až 90 % nákladů. I zde platí to, že o úspěšnosti získání dotace se dozvíme v první polovině roku 2019.

Nyní mi dovolte, abych vás všechny pozval na tradiční 21. Mikulášskou nadílku, která se bude konat na náměstí T.G. Masaryka. V rámci programu vystoupí hudební trio INFLAGRANTI s Václavem Noidem Bártou a pěvecký sbor Stojmír-Bendl. Dorazí také Krejčík Honza s programem pro děti, rozsvítíme vánoční strom, který nám letos darovali manželé Slavíčkovi ze Sídliště a program bude ukončen tradičním ohňostrojem. V rámci odpoledne a podvečera bude pro návštěvníky připravena vánoční výstava v infocentru a jídelně základní školy.

Rok 2019 přivítáme 1. ledna v 18.00 hodin na rybníku Pískovák tradičním novoročním ohňostrojem, jste všichni srdečně zváni.


Vážení spoluobčané,

blíží se kouzelný čas Vánoc, čas kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité chvíle pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si můžeme přát.

Važme si jeden druhého a zachovejme si slavnostní chvíle z vánočních a novoročních svátků po celý rok. Vánoce v nás vyvolávají i vzpomínky na naše blízké, kteří jsou někde daleko, nebo si v tichosti připomínáme i ty, kteří již, bohužel, nejsou mezi námi.

Dovolte mi, abych Vám popřál krásné, veselé a požehnané svátky plné lásky, domácí pohody a společných přání. Zároveň vám do nového roku přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.

Miroslav Boček
starosta města


SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
(3/2019)

než jsme se nadáli, jsme v polovině roku 2019. Dovolte mi, abych vás poinformoval o tom, co se v našem městě a v našich místních částech událo a co se připravuje. V polovině května byla dokončena a předána stavba Oprava místních komunikací v Horním Bousově. Práce provedla firma COLAS CZ. V rámci investiční akce z rozpočtu města byly opraveny místní komunikace v okolí budovy hasičárny, rybníčka na návsi, komunikace vedoucí k autobusové zastávce a oprava části komunikace vedoucí do nové zástavby. Celkové náklady činí 2.091.351 Kč bez DPH. Opravu odvodnění komunikace,...

Bousovák číslo 3/2019
(formát: Pdf; 6,70 MB)


celý článek

InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Dolní Bousov - 130
Dolní Bousov
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl