Slovo starosty >> 2/2019
Slovo starosty

2/2019

Vážení spoluobčané,
Starosta města Miroslav Boček
zima je pomalu na ústupu a začátkem jara se probouzí i život v našem městě. Pomalu začíná jarní úklid města po dlouhé zimě, i když nebyla tak náročná. Nejvíce nás trápí spíše větrné počasí, které nás doprovází poslední dobou. V plánu je opět úklid všech příjezdových cest do našeho města ve spolupráci s žáky naší školy. Úklid je naplánován opět na Den země, který letos vychází na 22. 4. 2019. Úklid se týká i našich místních částí a naučných stezek. Do úklidu se zapojí tradičně členové SDH Bechov - Svobodín, kteří pomohou uklidit a vyčistit od odpadků cesty v okolí Bechova a Svobodína. Děti z přírodovědného kroužku pod vedením paní Bartkové a Hejnové uklidily trasy naučných stezek. Všem, kteří se zúčastní úklidu, předem děkujeme.

Investice a opravy

Počátkem jara se pomalu rozbíhají plánované investiční akce a opravy. V místní části Horní Bousov byla zahájena oprava místních komunikací kolem budovy hasičárny a rybníčku na návsi. Město oslovilo čtyři firmy – COLAS CZ, H-INTES s.r.o., GEME MB s.r.o. a Integra stavby a.s. Nejvýhodnější nabídku podala firma COLAS CZ ve výši 1.498.351 Kč bez DPH. Práce byly zahájeny počátkem března a budou dokončeny do konce dubna. S opravou komunikací souvisí také nové odvodnění komunikací a výměna zemních souprav k vodovodním přípojkám. Bohužel stav tohoto zařízení v Horním Bousově není dobrý.

Proto se bude muset město v následujícím období více zaměřit na obnovu a modernizaci sítě, která souvisí s vodním hospodářstvím. Kvůli opravám musela být provedena dvakrát odstávka pitné vody. Za vzniklé problémy se občanům omlouváme, ale všechno špatné je k něčemu dobré. Přišlo se na spoustu nedostatků, které musí město v dohledné době vyřešit ke spokojenosti všech.

Další investiční akcí, která se rozeběhla, je oprava hřbitovní zdi na hřbitově ve Vlčím Poli. Na tento projekt získalo město v roce 2018 dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 700 000 korun, více nebylo možné získat. Zbylé náklady budou hrazeny z rozpočtu města. Město oslovilo tři uchazeče – ZETA Benátky s.r.o., Stavby Koťátko s.r.o a Karel Hosa – Zeteza. Nejvýhodnější nabídku podala firma Karel Hosa – Zeteza ve výši 1.597.884 Kč bez DPH. Práce byly zahájeny v polovině března. Práce by měly být dokončeny nejdéle do konce července. Současně bude opraven kovový kříž a pískovcový podstavec. Restaurování bude provádět sochařka Michaela Mrákotová, DiS. z Turnova. Dále budou osazena nová vstupní vrata, která vyrobí kovář pan Pavel Kverek. Bude vytvořeno i místo pro malý kontejner na bioodpady z místního hřbitova. Léta používaný zvyk, že co se nehodí a je k vyhození, tak skončí za hřbitovní zdí, by se neměl opakovat. Takto se chovali někteří občané k matce přírodě. Doufám, že opraveného hřbitova si budou všichni vážit a podle toho se také chovat.

V našem městě se po zimní přestávce rozeběhly práce spojené s vybudováním nové místní komunikace v ulici Javorová za benzinovou pumpou. Je to poslední komunikace v nové zástavbě, která není ještě dokončena. Zbývají položit silniční obrubníky, zámková dlažba a finální povrchy. Pokud půjde vše podle plánu, tak do konce května by měly být práce ukončeny včetně instalace nového veřejného osvětlení a vytvoření místa pro kontejnery na tříděný odpad. Práce provádí firma Svoboda Dolní Bousov, s.r.o.

Dotace

Nyní bych se zaměřil na možnost získání dotačních prostředků na plánované projekty. V únoru město zpracovalo a podalo celkem tři žádosti o dotaci z vyhlášených programů Ministerstva pro místní rozvoj. První žádost se týká modernizace vnitřních prostor a rozšíření budovy sokolovny. Cílem projektu je budovu zmodernizovat, zejména stávající interiér a vytvořit zázemí pro vystupující. Pokud by se podařilo dotaci získat a sokolovnu opravit, vznikl by v našem městě důstojný kulturní stánek pro všechny generace. Druhá žádost o dotaci se týká třetí etapy opravy hřbitovní zdi směrem k železniční trati na hřbitově v Dolním Bousově. Třetí žádost o dotaci se týká opravy mostku přes Klenici při cestě na fotbalový stadión, který je v havarijním stavu. Jestli budeme s žádostmi úspěšní či neúspěšní se dozvíme zhruba za půl roku.

S jednou žádostí o dotaci uspělo město v závěru roku 2018. Podařilo se získat finanční prostředky ve výši 450 000 Kč z programu Ministerstva vnitra na pořízení vícemístného dopravního automobilu pro jednotku SDH Dolní Bousov. V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele tohoto automobilu. Dále město využilo možnost požádat o dofinancování zbylých nákladů na tento vůz z grantů Středočeského kraje a podalo žádost o dotaci ve výši 300 000 Kč. S výsledkem bude město seznámeno do poloviny roku.

Čas ukáže, kolik se nakonec podaří získat finančních prostředků na uvedené projekty.

Nové projekty


Dále bych se chtěl zmínit o projekční činnosti města. Město obdrželo zpracovanou studii nových chodníků podél krajské komunikace v Horním Bousově. Studii zpracovala projekční kancelář CR- -Projekt Mladá Boleslav. Záměrem celého projektu je vyřešit bezpečné přemísťování chodců v této místní části. Nyní se bude pokračovat na zpracování vyššího stupně dokumentace pro územní a stavební povolení. Současně s tímto záměrem město řeší s vlastním krajské komunikace opravu či výměnu zábradlí, které hyzdí obec a opravu propustku pod komunikací mezi autobusovými zastávkami. Uvidíme, jaký bude postoj správce komunikace. Budeme o dalším postupu občany informovat.

V měsíci březnu se uskutečnila veřejná schůze s občany Ošťovic. Tématem schůze bylo budoucí zásobování pitnou vodou v této malé místní části. Jedná zhruba o 30 obyvatel. V současné době zdrojem pitné vody jsou pouze studny, ve kterých voda díky suchu mizí, vodovod zde není. Ve spolupráci s projektanty bylo představeno občanům řešení, které by zásobování do budoucna vyřešilo. Navrhované řešení bylo občany přijato. Dalším postupným cílem bude zpracování projektové dokumentace na nový vodovod a poté by následovalo vodoprávní řízení pro povolení stavby. Opět občané budou postupně informováni. V závěru roku 2018 se podařilo městu domluvit s vlastníkem železniční trati Dolní Bousov – Kopidlno, kterým AŽD Praha, opravu železničního přejezdu v ulici Nádražní, který je v havarijním stavu. Oprava je naplánována v termínu od 8. 4. do 12. 4. 2019. V tuto dobu bude železniční přejezd uzavřen. Objízdná trasa povede ulicí Dlouhá. Občané budou včas informováni.

Příspěvky sdružením a spolkům


Klikněte pro zvětšení Rada města se na únorovém jednání zabývala s žádostmi o dotace spolků a sdružení na rok 2019 z rozpočtu města. Jako každý rok podporu získali zejména ti, kteří se věnují mládeži, kulturnímu a společenskému životu. Schválené dotace viz tabulka.

Nyní bych se chtěl věnovat nešvarům v našem městě. Je to zejména parkování na místních komunikacích prakticky ve všech ulicích našeho města, a to i přesto, že majitelé mají na svých pozemcích garáže a různé přístřešky pro své miláčky. Proč se o tom zmiňuji? Narůstající počet zaparkovaných automobilů stěžuje práci nejen technice údržby města, ale hlavně svozové firmě odpadů Marius Pedersen a.s. Každý čtvrtek se musí kuka vozy proplétat změtí aut v našich ulicích. Již několikrát se stalo, že přistavené popelnice nebyly vyvezeny jen proto, že svozový vůz zkrátka neprojel danou ulicí. Proto apeluji na všechny majitele automobilů, aby parkovali na svých pozemcích a ne pozemcích města, které k tomu nejsou určeny. Pokud se stav nezlepší, bude město hledat řešení ve spolupráci s Policií ČR.

Další nešvar, který kazí vzhled našeho města, jsou psí exkrementy na chodnících. Kličkující občané, pospíchající do zaměstnání, děti mateřské školky na procházce a další, jsou toho důkazem.

Město v měsíci dubnu nainstaluje do ulic několik dalších košů na psí exkrementy. Čas ukáže, jestli se situace zlepší. Je to na každém z vás, kdo vlastníte svého pejska, jak se budete chovat k prostředí v našem městě a k ostatním občanům.

Krásné velikonoce

Miroslav Boček
starosta města


InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Historické - 39
Historické
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl