Informace MěÚ pro občany >> Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Informace MěÚ pro občany

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 

Starosta města Dolní Bousov, podle § 32 zák. č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. května 2019 v době od 14,00 do 22,00 hodin, v sobotu 25. května 2019 v době od 8,00 do 14,00 hodin v těchto volebních okrscích:

 

Okrsek č.1 - Dolní Bousov – dům s pečovatelskou službou, V Lipkách 620, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v D.Bousově  v ulicích Akátová, Brodecká, Dlouhá, Dubová, Josefské náměstí, Kaštanová, Kolonie, Kostelní, K Piváku, K Šancím, Lhotecká, Lomená, Maštálkova, Mírová, Nádražní, Na Hrázi, Na Koutě, Na Krechtech, nám. T.G.Masaryka, Na Samotě, Na Sídlišti,  Na Školništi

 

Okrsek č. 2 – Dolní Bousov – hasičská zbrojnice, Požárníků 444, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v D.Bousově v ulicích Na Tvrzi, Okružní, Palackého, Pod Rybníkem, Pod Uličkou, Požárníků, Příčná, Příhonská, Rachvalská, Spálená, Spojovací, Školní, Tovární, Úzká, V Chobotě, V Kališti, V Končinách, Vlčopolská, V Lipkách, Zahrádky, Zahradní,  Záhumní

 

Okrsek č. 3 – Horní Bousov – budova hasičské zbrojnice, Horní Bousov, 294 04  Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v Horním Bousově , Střehomi a Ošťovicích

 

Okrsek č. 4 – Bechov – Svobodín – budova bývalé školy Bechov 25, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt v Bechově  a  Svobodíně

 

Okrsek č. 5 – Vlčí Pole – budova bývalé školy, Vlčí Pole 48, 294 04 Dolní Bousov, pro voliče mající trvalý pobyt ve Vlčím Poli

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech  voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

V Dolním Bousově  9. 5. 2019           

 

Miroslav Boček, starosta města v.r. 


Informační e-mail Autor: Tajemník MěÚ | Vydáno dne 21. 05. 2019
InfoKanály
Odkazy
Náhodný
obrázek z galerií
Dolní Bousov - 70
Dolní Bousov
Turistika
Předpověď počasí
Certifikát
Město Dolní Bousov - městský úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl