Koncert dechového kvinteta INSPIRATIO

Kostel sv. Kateřiny 6. listopad 2022
Barbora Vodhanelová – flétna
Františka Matoušková – hoboj
Petr Ježek – lesní roh
Emilie Smoláková – fagot
Jaroslav Mejsnar – klarinet