Noc kostelů – 11. červen 2022

Vlčí Pole – kostel sv. Šimona a Judy

Pan Miroslav Ječný pohovořil o historii kostela.
Zazpíval sbor „Cum decore“ z Liberce pod vedením sbormistra Mgr. Čeňka Svobody Ph.D.
Zazněl koncert na pomezí duchovní a světské hudby z doby kolem roku 1600 s názvem „Láska a smrt“.