Restaurování sochy sv. Josefa na Josefském náměstí v Dolním Bousově

Restaurátorské práce obnášely čištění tlakovou vodou, odsolení, zpevnění kamene, injektáže, doplnění poškozených míst a vyspárování. Zrestaurovány byly kovové prvky sochy a svatozář. Práce provedl ak. sochař Martin Pokorný. Celkové náklady činily 116 000 Kč.