Střehom – rekonstrukce mostu přes Klenici

Od května do června probíhala rekonstrukce mostu přes Klenici firmou Berounský Facility & Garden Services. V rámci rekonstrukce byla provedena oprava a nátěry mostové konstrukce, oprava zábradlí a výměna pojezdových pražců za nové.